หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสฤษดิเดช 88 72 84.71% 10 11.76% 0 0% 3 3.53% 85
2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 64 46 79.31% 8 13.79% 1 1.72% 3 5.17% 58
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 57 34 62.96% 11 20.37% 8 14.81% 1 1.85% 54
4 โรงเรียนบ้านแก้ว 49 32 74.42% 6 13.95% 3 6.98% 2 4.65% 43
5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 39 32 84.21% 4 10.53% 1 2.63% 1 2.63% 38
6 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 35 22 70.97% 3 9.68% 6 19.35% 0 0% 31
7 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 43 21 55.26% 10 26.32% 5 13.16% 2 5.26% 38
8 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 35 17 51.52% 9 27.27% 4 12.12% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 18 17 94.44% 1 5.56% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 50 16 44.44% 13 36.11% 4 11.11% 3 8.33% 36
11 โรงเรียนวัดหนองคัน 22 16 76.19% 3 14.29% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 29 15 60% 10 40% 0 0% 0 0% 25
13 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 28 15 57.69% 8 30.77% 2 7.69% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านคลองลาว 30 14 48.28% 9 31.03% 2 6.9% 4 13.79% 29
15 โรงเรียนวัดขุนซ่อง 42 13 39.39% 13 39.39% 2 6.06% 5 15.15% 33
16 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 26 13 54.17% 7 29.17% 1 4.17% 3 12.5% 24
17 โรงเรียนวัดหนองบัว 24 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
18 โรงเรียนบ้านซอยสอง 18 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
19 โรงเรียนบ้านวังอีเเอ่น 17 12 70.59% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบุญสมวิทยา 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 35 11 32.35% 12 35.29% 5 14.71% 6 17.65% 34
22 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) 19 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนตังเอ็ง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 25 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 20 10 50% 7 35% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 23 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนบ้านคลองครก 16 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนวัดรำพัน 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย 19 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านโคกวัด 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 12 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 14 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนวัดเขาวงกต 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
38 โรงเรียนวัดช้างข้าม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนตากสินศึกษา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 15 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 4 36.36% 11
41 โรงเรียนวัดสิงห์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านประแกต 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนวัดนายายอาม 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านตาเลียว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดหนองแหวน 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านยางระหง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 10 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านวังปลา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดดอนตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
52 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านเขามะปริง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดโยธานิมิต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดเนินยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดวังหิน 8 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนเทศบาลบ้านป่าแดง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดโขดหอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนวัดสามผาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนวัดหนองสีงา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านคลองกะพง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
66 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
67 โรงเรียนวัดหมูดุด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
68 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
69 โรงเรียนบ้านมาบโอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนวัดแสลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดโป่งแรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดท่าแคลง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดโขมง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนวัดหนองไทร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
79 โรงเรียนวัดคลองขุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดพลับ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดวังเวียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดเกาะขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดเกาะโตนด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดแขมหนู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดนาซา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]