หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม อาคารอเนกประสงค์(โดม) 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน:นายนิเวช อองละออ (081-2927141) รายงานตัวหน้าห้องประชุมเกียรติคุณ (ดุลณกิจ) ตันวรรณ เวลา 08.00 - 08.30 น
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจันทนาราม อาคารจันท์จรัส ห้อง ห้องประชุมฯ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงาน:นายพรณรงค์ ทรัพย์คง (094-9535159) รายงานตัวหน้าห้องประชุมเกียรติคุณ (ดุลณกิจ) ตันวรรณ เวลา 08.00 - 08.30 น
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 925 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]