หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 3 ห้อง อ.2/3 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฏร์ 092-8472982
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 3 ห้อง อ.3/1 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางภัทรานิษฐ์ สนิทราษฏร์ 092-8472982
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 2 ห้อง อ.1/3 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางสุดา เจียรสถิต 081-9325754
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 2 ห้อง อ.2/2 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางสุดา เจียรสถิต 081-9325754
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 931 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯป.1-2 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางแก้วนภา ภูมิผล 089-0969658
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่) 10 ต.ค. 2559 13.00 - 15.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 ต.ค. 2559 09.00-10.30 นางกัญญาภัค บุตรธาจารย์ 082-2164038
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 14 ต.ค. 2559 10.30-12.00 นางภาวินี กำไร 081-9831638
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง เวที 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาจีน 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล 086-4125593
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อาคาร sancta maria ชั้น 3 ห้อง ห้องคำสอน 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางบุณรดา ทัฬหชัยกุล 086-4125593
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) เรือนคุณธรรม 2 10 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) เรือนเศรษฐกิจพอเพียง 10 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]