หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพลับพลา โรงยิม 14 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 นางสาวเปมิกา บุณยฤทธานนท์ (089-7489609)
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) 14 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 นายวรวิทย์ กำเลิศทอง (081-4359364)
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) สนามหลังอาคาร 9 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา เวทีโรงยิม 14 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 นายประเสริฐ กำเลิศทอง (063-9727457)
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 933 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 932 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา อาคาร 1 14 ต.ค. 2559 09.00-15.00 นางลาวัลย์ อรุณโณ (086-1521582)
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคาร 9 ห้อง 935,936 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพลับพลา ห้องสมุด 14 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 นางสาววิลัยพร โพธิงาม (087-1444310)
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี(ผั่งพระยืน) อาคารหอสมุด แดง – รัญจวน ชั้น 1 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 081-7615382 (ผอ.รายา ปัญจมานนท์)
ผู้รับผิดชอบระบบลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]