ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดธารพูด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64.50 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 56.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 54.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 24.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 22.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 22.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21.20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 14.50 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน