ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 40 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน