ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 41.87 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 16.89 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 16.68 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 15.98 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
10 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
11 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
13 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน