ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองแหน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปรือวาย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน