ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
16 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  
17 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน