ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพงษาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
13 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
14 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  
15 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน