ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสาวชะโงก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนวัดดงยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน