ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 54.69 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 52.84 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 47.95 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 41.54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 31.26 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 30.36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21.68 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 16.73 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 13.44 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน