ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบางพะเนียง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน