ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดชำป่างาม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองเค็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 68 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน