ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน