ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน