การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 11:37 น.