สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 18 15 13 46 55 9 2 3 66
2 บ้านทุ่งส่าย 11 9 3 23 27 1 0 1 28
3 บ้านลาดกระทิง 10 12 4 26 28 9 1 3 38
4 บ้านหนองขาหยั่ง 7 4 1 12 14 0 0 1 14
5 บ้านวังหิน 6 4 5 15 15 3 4 0 22
6 บ้านหินแร่ 6 3 5 14 16 4 4 2 24
7 สวนป่าอุปถัมภ์ 6 3 2 11 17 6 2 3 25
8 บ้านเขาหินซ้อน 5 2 1 8 16 5 4 6 25
9 บ้านเทพประทาน 5 2 1 8 12 1 0 1 13
10 บ้านหนองประโยชน์ 4 8 2 14 16 2 2 4 20
11 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 4 6 5 15 17 1 4 0 22
12 บ้านอ่างเตย 4 3 2 9 11 2 0 2 13
13 วัดหัวสำโรง 4 1 1 6 7 4 3 2 14
14 วัดต้นตาล 4 0 1 5 5 1 1 4 7
15 บ้านคลองอุดม 3 7 3 13 22 7 4 3 33
16 วัดหัวกระสังข์ 3 2 1 6 7 6 0 2 13
17 วัดชำป่างาม 3 2 0 5 12 7 1 2 20
18 บ้านร่มโพธิ์ทอง 3 2 0 5 7 3 0 1 10
19 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 3 7 5 5 5 5 15
20 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 3 1 2 6 12 2 1 1 15
21 อ่าวช้างไล่ 3 1 1 5 9 4 0 1 13
22 สุวรรณคีรี 3 1 0 4 8 3 0 3 11
23 บ้านท่าโพธิ์ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
24 วัดวังเย็น 3 0 1 4 11 3 2 0 16
25 บ้านหนองยาง 2 3 5 10 17 5 2 4 24
26 ตลาดบางบ่อ 2 2 4 8 18 10 4 6 32
27 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 5 7 4 0 4 11
28 บ้านท่าซุง 2 1 2 5 8 3 1 0 12
29 บ้านศรีเจริญทอง 2 1 1 4 6 3 0 3 9
30 วัดหนองแหน 2 1 0 3 8 1 0 2 9
31 วัดปากน้ำ 2 1 0 3 7 8 0 0 15
32 วัดโคกหัวข้าว 2 1 0 3 6 1 0 1 7
33 สุตะบำรุงพิทยาคาร 2 1 0 3 5 3 0 1 8
34 บ้านหนองใหญ่ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
35 บ้านแหลมตะคร้อ 2 0 4 6 6 8 4 2 18
36 บ้านท่ากลอย 2 0 3 5 9 2 3 3 14
37 บ้านหนองปลาซิว 2 0 1 3 3 0 0 1 3
38 บ้านนาโพธิ์ 2 0 0 2 4 3 0 0 7
39 บ้านหนองปรือกันยาง 1 8 5 14 18 6 1 4 25
40 วัดหนองเค็ด 1 4 1 6 8 2 1 0 11
41 บ้านหนองคอก 1 3 1 5 11 3 1 3 15
42 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 3 0 4 7 3 2 1 12
43 วัดนาเหล่าบก 1 2 2 5 6 3 2 2 11
44 บ้านท่าทองดำ 1 2 1 4 7 3 1 3 11
45 บ้านสุ่งเจริญ 1 2 1 4 4 2 0 1 6
46 สียัดพัฒนา 1 2 0 3 4 5 1 0 10
47 วัดหินดาษ 1 1 1 3 12 3 0 2 15
48 จุฑาทิพย์ 1 1 1 3 5 5 1 3 11
49 วัดธารพูด 1 1 1 3 2 1 2 1 5
50 วัดพงษาราม 1 1 0 2 3 4 1 2 8
51 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1 0 3 4 12 13 1 3 26
53 ห้วยตะปอก 1 0 3 4 5 0 0 2 5
54 บ้านคลองยายสร้อย 1 0 1 2 8 4 0 1 12
55 บ้านหนองกลางดง 1 0 1 2 5 5 2 1 12
56 วัดดอนทอง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
57 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 0 1 2 3 6 2 2 11
58 วัดเสม็ดเหนือ 1 0 1 2 2 4 2 3 8
59 วัดท่าลาดเหนือ 1 0 0 1 6 2 0 0 8
60 วัดบางตลาด 1 0 0 1 5 2 0 1 7
61 วัดลำมหาชัย 1 0 0 1 3 1 0 1 4
62 บ้านอ่างตะแบก 1 0 0 1 3 0 0 3 3
63 วัดลาดบัวขาว 1 0 0 1 2 1 1 1 4
64 บ้านคลองสอง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
65 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 เทศบาล1 วัดแจ้ง 0 3 1 4 9 6 0 2 15
68 บ้านสระไม้แดง 0 3 1 4 7 7 2 1 16
69 บ้าน ก.ม.7 0 3 1 4 7 3 2 2 12
70 วัดบางโรง 0 2 2 4 4 4 2 1 10
71 บ้านยางแดง 0 2 1 3 3 0 0 0 3
72 วัดเสม็ดใต้ 0 2 0 2 8 4 0 0 12
73 วัดสาวชะโงก 0 2 0 2 3 1 0 2 4
74 บ้านท่าเลียบ 0 2 0 2 1 4 0 0 5
75 บ้านโป่งเจริญ 0 1 4 5 8 6 1 1 15
76 วัดสระสองตอน 0 1 4 5 5 2 0 0 7
77 บ้านมาบนาดี 0 1 3 4 7 8 1 1 16
78 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 1 2 3 3 3 1 4 7
79 พนมอิทธิศึกษา 0 1 1 2 4 4 1 1 9
80 บ้านอ่างเสือดำ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
81 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 0 1 1 2 2 0 1 1 3
82 บ้านหนองหว้า 0 1 0 1 6 4 0 0 10
83 ภูงามโนนสะอาด 0 1 0 1 6 2 0 2 8
84 ธีราวิทยา 0 1 0 1 5 7 0 0 12
85 สามร่ม 0 1 0 1 5 0 1 0 6
86 บ้านห้วยพลู 0 1 0 1 3 1 1 0 5
87 วัดหนองบัว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
88 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
89 บ้านท่ากระดาน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
90 วัดแปลงยาว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
91 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 1 0 1 1 2 2 1 5
92 วัดสะแกงาม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
93 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 0 0 4 4 3 4 3 3 10
94 บ้านปลายคลอง 0 0 2 2 3 1 1 0 5
95 วัดทุ่งยายชี 0 0 2 2 2 1 2 1 5
96 วัดทางข้ามน้อย 0 0 1 1 8 7 1 1 16
97 ดาราจรัส 0 0 1 1 5 2 0 0 7
98 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
99 วัดบึงกระจับ 0 0 1 1 4 1 0 2 5
100 วัดนาน้อย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
101 วัดสามแยก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
102 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 1 5 1 2 7
103 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
104 วัดคลองเขื่อน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
105 บ้านหนองเหียง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
106 วัดชายเคือง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
107 บ้านชำขวาง 0 0 1 1 1 0 0 2 1
108 วัดสนามช้าง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 บ้านนา 0 0 0 0 7 2 0 1 9
110 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 5 1 1 1 7
111 บ้านหนองสทิต 0 0 0 0 4 3 0 1 7
112 บ้านไร่ดอน 0 0 0 0 4 2 0 1 6
113 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
114 วัดศรีสุตาราม 0 0 0 0 4 0 1 6 5
115 วัดบางกระเจ็ด 0 0 0 0 3 3 2 5 8
116 วัดไผ่ขวาง 0 0 0 0 3 2 2 0 7
117 บ้านปรือวาย 0 0 0 0 3 1 1 2 5
118 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 3 0 0 2 3
119 ไทยรัฐวิทยา 41 0 0 0 0 3 0 0 1 3
120 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 2 2 6 7 10
121 วัดดอนท่านา 0 0 0 0 2 2 0 2 4
122 บ้านเนินไร่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 1 3 0 0 4
125 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
126 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 วัดดงยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 วัดคูมอญ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
129 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
130 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านม่วงโพรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 วัดบางคา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านโปร่งเกตุ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
136 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
138 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บางพะเนียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 วัดหนองปาตอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 บ้านห้วยหิน 0 0 0 0 0 1 2 0 3
142 บ้านวังคู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านท่าคาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
145 วัดหัวสวน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 วัดหนองไม้แก่น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
148 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 วัดไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 วัดบางกระดาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 172 146 498 829 374 127 201 1,330