หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 70 55 79.71% 9 13.04% 2 2.9% 3 4.35% 69
2 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 42 28 68.29% 9 21.95% 1 2.44% 3 7.32% 41
3 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 30 27 93.1% 1 3.45% 0 0% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 40 24 63.16% 7 18.42% 4 10.53% 3 7.89% 38
5 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 30 23 82.14% 1 3.57% 4 14.29% 0 0% 28
6 โรงเรียนบ้านหนองยาง 33 20 64.52% 5 16.13% 2 6.45% 4 12.9% 31
7 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 40 19 48.72% 10 25.64% 4 10.26% 6 15.38% 39
8 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 22 19 86.36% 2 9.09% 0 0% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 32 18 62.07% 6 20.69% 1 3.45% 4 13.79% 29
10 โรงเรียนบ้านหินแร่ 31 18 64.29% 4 14.29% 4 14.29% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 30 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 33 16 51.61% 5 16.13% 4 12.9% 6 19.35% 31
13 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 24 16 66.67% 2 8.33% 2 8.33% 4 16.67% 24
14 โรงเรียนบ้านวังหิน 22 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 0 0% 22
15 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 15 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 30 12 41.38% 13 44.83% 1 3.45% 3 10.34% 29
17 โรงเรียนวัดชำป่างาม 22 12 54.55% 7 31.82% 1 4.55% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนวัดหินดาษ 18 12 70.59% 3 17.65% 0 0% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 16 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนวัดวังเย็น 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนบ้านหนองคอก 18 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 16 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 16 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 22 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 18 10 62.5% 5 31.25% 0 0% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 15 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
28 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 18 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 17 9 52.94% 6 35.29% 0 0% 2 11.76% 17
30 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 16 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
31 โรงเรียนบ้านท่าซุง 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 18 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
33 โรงเรียนวัดปากน้ำ 18 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
34 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 17 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
35 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 17 8 50% 6 37.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนสุวรรณคีรี 14 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนวัดดอนทอง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
39 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนวัดหนองแหน 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
41 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 18 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 18 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 15 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 4 26.67% 15
44 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 15 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
46 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านนา 11 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
48 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 20 6 30% 8 40% 4 20% 2 10% 20
51 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 15 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
53 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
54 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนธีราวิทยา 12 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 21 5 25% 5 25% 5 25% 5 25% 20
58 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
60 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนวัดบางตลาด 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนดาราจรัส 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนวัดสระสองตอน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนวัดต้นตาล 12 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
65 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนสามร่ม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนห้วยตะปอก 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
69 โรงเรียนวัดบางโรง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 14 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 6 54.55% 11
80 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 15 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
81 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
82 โรงเรียนวัดพงษาราม 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
83 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 14 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
84 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 11 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
85 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
87 โรงเรียนวัดนาน้อย 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านปรือวาย 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 7 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
96 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านยางแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 13 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
101 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนวัดสามแยก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนวัดหนองเสือ 18 2 11.76% 2 11.76% 6 35.29% 7 41.18% 17
104 โรงเรียนวัดหนองบัว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนวัดดอนท่านา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
107 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนวัดธารพูด 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนวัดดงยาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านคลองสอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
118 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดหัวไทร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดคูมอญ 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
123 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนวัดเทพนาราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดบางคา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนวัดชายเคือง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
130 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านชำขวาง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดวังกะจะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบางพะเนียง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านวังคู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
142 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
143 โรงเรียนบ้านท่าคาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดสนามช้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนวัดหัวสวน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
150 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
151 โรงเรียนวัดบางกระดาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : s.samerphap@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]