หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 1 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 2 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 3 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 4 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 5 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 6 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 1 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 2 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 3 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 7-8 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 4-5 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 6-7 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นท์ศิลป์ 8 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : s.samerphap@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]