หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ 18 - 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 18 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 22 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา เต็นลูกเสือ 1-4 บริเวณป่าสะเดา 23 พ.ย. 2559 09.00 น. -12.00 น.
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 18 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.00 น.
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 18 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.00 น.
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.00 น.
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ห้อง ประชุมใหญ่ 18 พ.ย. 2559 09.00 น. - 16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางนงลักษณ์ โฉมศรี โทร 0884422682 E Mail : s.samerphap@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]