สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 20 16 9 45 49 7 1 4 57
2 วัดดอนทอง 20 7 4 31 37 9 1 2 47
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 11 16 8 35 40 9 2 3 51
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 11 6 4 21 24 2 3 1 29
5 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 10 2 2 14 14 5 2 0 21
6 วัดบางแสม 8 3 0 11 13 2 0 1 15
7 วัดเกตุสโมสร 8 0 2 10 14 4 0 5 18
8 บ้านปลายคลอง 20 7 7 5 19 25 7 1 0 33
9 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 7 5 3 15 18 2 0 0 20
10 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 5 7 10 22 26 15 7 6 48
11 วัดล่าง 5 6 4 15 14 1 3 1 18
12 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 5 4 2 11 13 3 4 0 20
13 สุเหร่าดารุลนาอีม 5 2 3 10 10 2 0 0 12
14 วัดประชาบำรุงกิจ 4 4 3 11 6 0 1 4 7
15 วัดประชาบำรุง 4 3 4 11 14 3 0 1 17
16 สุเหร่าสมอเซ 3 5 3 11 18 1 1 1 20
17 วัดบางสมัคร 3 2 2 7 12 3 0 1 15
18 สุเหร่าคลอง 19 3 1 3 7 6 2 2 2 10
19 วัดสนามจันทร์ 3 1 2 6 9 3 2 2 14
20 สุเหร่าลาดน้ำขาว 3 0 2 5 6 0 0 0 6
21 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 5 3 10 13 6 0 6 19
22 แสมขาววิทยาคาร 2 5 1 8 6 0 2 0 8
23 วัดพิพิธประสาทสุนทร 2 3 1 6 11 2 1 2 14
24 สุเหร่าลำชะล่า 2 2 4 8 11 2 7 2 20
25 สุเหร่าคลองใหญ่ 2 2 3 7 4 3 0 1 7
26 เทศบาล๑(บางวัว) 2 2 2 6 9 3 1 1 13
27 วัดดอนทราย 2 2 2 6 5 1 0 1 6
28 บ้านสีล้ง 2 2 0 4 5 1 2 1 8
29 วัดเขาดิน 2 2 0 4 3 1 1 0 5
30 บึงสิงโต 2 1 5 8 10 5 1 3 16
31 วัดจุกเฌอ 2 1 0 3 5 4 4 2 13
32 วัดกระทุ่ม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
33 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 1 0 3 2 2 0 1 4
34 วัดชนะสงสาร 2 0 2 4 5 2 0 0 7
35 วัดพรหมสุวรรณ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
36 สุเหร่าจรเข้น้อย 2 0 0 2 3 0 0 0 3
37 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 4 1 2 7
38 วัดบางเกลือ 1 3 2 6 9 2 1 3 12
39 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 1 5 8 4 5 3 17
40 ปากคลองบางขนาก 1 3 0 4 4 2 0 0 6
41 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 2 5 8 10 3 0 3 13
42 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1 2 2 5 7 8 0 3 15
43 วัดนครเนื่องเขต 1 2 2 5 6 2 1 1 9
44 สุเหร่าปากคลอง 20 1 2 2 5 4 3 2 2 9
45 วัดพนมพนาวาส 1 2 1 4 6 0 0 0 6
46 สุเหร่าแคราย 1 2 1 4 4 2 3 2 9
47 วัดพิมพาวาส 1 2 0 3 9 0 6 1 15
48 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1 2 0 3 8 0 1 3 9
49 วัดเทพราช 1 2 0 3 3 4 0 1 7
50 สกุลดีประชาสรรค์ 1 1 4 6 13 5 1 2 19
51 วัดหลวงแพ่ง 1 1 3 5 5 0 0 0 5
52 ตลาดคลอง 16 1 1 2 4 8 0 0 0 8
53 วัดสุขาราม 1 1 2 4 4 4 2 1 10
54 วัดบางปลานัก 1 1 1 3 8 0 0 0 8
55 สุเหร่าเกาะไร่ 1 1 1 3 7 0 1 1 8
56 วัดบางสาย 1 1 1 3 5 3 0 1 8
57 บ้านเกาะดอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 0 2 3 5 1 1 2 7
59 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1 0 1 2 6 2 3 0 11
60 คลองพานทอง 1 0 1 2 3 3 1 0 7
61 บ้านดอนเกาะกา 1 0 1 2 3 0 0 1 3
62 ปากบึงสิงโต 1 0 1 2 1 0 2 1 3
63 บ้านคลอง 21 1 0 0 1 5 2 0 0 7
64 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
65 วัฒนาลัย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 วัดคลองสวน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
67 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดแสนภูดาษ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 สุเหร่าคู้ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
70 วัดสองคลอง 0 2 2 4 3 2 0 1 5
71 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 0 2 1 3 7 4 3 0 14
72 สะแกโดดประชาสรรค์ 0 2 1 3 6 1 1 1 8
73 วัดหนามแดง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
74 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 0 2 0 2 7 3 5 4 15
75 สุเหร่าดอนกลาง 0 2 0 2 3 2 1 2 6
76 วัดบางปรง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
77 มารดานฤมล 0 1 6 7 11 6 1 2 18
78 สุเหร่าคลอง 18 0 1 1 2 4 0 0 1 4
79 วัดสุคันธศีลาราม 0 1 0 1 4 3 2 0 9
80 สุเหร่าคลอง 20 0 1 0 1 4 2 0 0 6
81 วัดศรีมงคล 0 1 0 1 3 2 1 3 6
82 วัดบางพระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 วัดบึงทองหลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 วัดคู้เกษมสโมสร 0 1 0 1 0 1 0 0 1
88 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 0 0 3 3 5 4 1 0 10
89 สกัด ๘๐ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
90 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
91 ดาราสมุทร 0 0 2 2 1 2 0 1 3
92 พระพิมลเสนี 0 0 2 2 1 1 0 0 2
93 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 5 0 1 0 6
94 สุเหร่าคลอง 14 0 0 1 1 4 4 1 0 9
95 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 1 1 4 2 1 1 7
96 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
97 ศรีวิทยา 0 0 0 0 5 0 3 0 8
98 สันติภาพ 0 0 0 0 4 2 2 3 8
99 พรหมานุเคราะห์ 0 0 0 0 3 5 2 1 10
100 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 3 2 7
101 ตลาดเปร็ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
102 คลองขวาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
104 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 สุเหร่าคลอง 15 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 2 4 0 7
107 คลองตาเอี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
111 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
112 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
113 บึงเทพยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดรามัญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดหล่อฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดไชยธารา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 0 4 0 0 4
125 วัดลาดยาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 ศรีวรการ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
132 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดเกาะจันทาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดทด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 211 186 162 559 767 237 131 120 1,135