สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 19 16 9 44 48 7 1 4 56
2 วัดดอนทอง 17 7 4 28 33 9 1 2 43
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 11 13 8 32 36 8 2 3 46
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 11 6 4 21 24 2 3 1 29
5 วัดบางแสม 8 2 0 10 11 2 0 1 13
6 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 7 5 3 15 18 2 0 0 20
7 บ้านปลายคลอง 20 6 7 5 18 24 7 1 0 32
8 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 5 4 2 11 13 3 4 0 20
9 สุเหร่าดารุลนาอีม 5 2 3 10 10 2 0 0 12
10 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 5 1 2 8 8 5 2 0 15
11 วัดเกตุสโมสร 5 0 1 6 11 3 0 5 14
12 วัดล่าง 4 6 4 14 13 1 3 1 17
13 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 4 4 9 17 22 14 7 6 43
14 วัดประชาบำรุงกิจ 4 4 3 11 6 0 1 4 7
15 วัดประชาบำรุง 4 3 4 11 14 3 0 1 17
16 สุเหร่าสมอเซ 3 5 3 11 18 1 1 1 20
17 สุเหร่าคลอง 19 3 1 3 7 6 2 2 2 10
18 วัดสนามจันทร์ 3 1 2 6 9 3 2 2 14
19 แสมขาววิทยาคาร 2 5 1 8 6 0 2 0 8
20 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 2 4 3 9 12 5 0 6 17
21 วัดพิพิธประสาทสุนทร 2 3 1 6 11 2 1 2 14
22 สุเหร่าลำชะล่า 2 2 4 8 11 2 7 2 20
23 สุเหร่าคลองใหญ่ 2 2 3 7 4 3 0 1 7
24 เทศบาล๑(บางวัว) 2 2 2 6 9 3 1 1 13
25 วัดดอนทราย 2 2 2 6 5 1 0 1 6
26 บึงสิงโต 2 1 5 8 10 5 1 3 16
27 วัดกระทุ่ม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
28 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 1 0 3 2 2 0 1 4
29 วัดพรหมสุวรรณ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
30 วัดชนะสงสาร 2 0 1 3 4 2 0 0 6
31 สุเหร่าจรเข้น้อย 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 วัดบางเกลือ 1 3 2 6 9 2 1 3 12
33 สามัคคีราษฎร์บำรุง 1 2 5 8 10 3 0 3 13
34 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1 2 2 5 7 8 0 3 15
35 วัดนครเนื่องเขต 1 2 2 5 6 2 1 1 9
36 วัดพนมพนาวาส 1 2 1 4 5 0 0 0 5
37 สุเหร่าแคราย 1 2 1 4 4 2 3 2 9
38 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 1 2 0 3 8 0 1 3 9
39 บ้านสีล้ง 1 2 0 3 4 1 2 1 7
40 วัดเทพราช 1 2 0 3 3 4 0 1 7
41 วัดเขาดิน 1 2 0 3 2 1 1 0 4
42 สกุลดีประชาสรรค์ 1 1 4 6 13 5 1 2 19
43 วัดบางสมัคร 1 1 2 4 9 3 0 1 12
44 วัดสุขาราม 1 1 2 4 4 4 2 1 10
45 วัดบางปลานัก 1 1 1 3 8 0 0 0 8
46 สุเหร่าเกาะไร่ 1 1 1 3 7 0 1 1 8
47 วัดพิมพาวาส 1 1 0 2 7 0 6 1 13
48 วัดบางสาย 1 1 0 2 4 3 0 1 7
49 บ้านเกาะดอน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 0 2 3 5 1 1 2 7
51 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 1 0 1 2 6 2 3 0 11
52 คลองพานทอง 1 0 1 2 3 3 1 0 7
53 บ้านดอนเกาะกา 1 0 1 2 3 0 0 1 3
54 ปากบึงสิงโต 1 0 1 2 1 0 2 1 3
55 บ้านคลอง 21 1 0 0 1 5 2 0 0 7
56 บ้านวนท่าแครง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
57 วัฒนาลัย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
58 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 ปากคลองบางขนาก 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 วัดแสนภูดาษ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 สุเหร่าคู้ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
62 สุเหร่าปากคลอง 20 0 2 2 4 3 3 2 2 8
63 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 2 1 3 6 4 5 3 15
64 สะแกโดดประชาสรรค์ 0 2 1 3 6 1 1 1 8
65 วัดหนามแดง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
66 วัดสองคลอง 0 2 1 3 2 2 0 1 4
67 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 0 2 0 2 7 3 5 4 15
68 สุเหร่าดอนกลาง 0 2 0 2 3 2 1 2 6
69 วัดบางปรง 0 2 0 2 2 1 2 0 5
70 มารดานฤมล 0 1 6 7 11 6 1 2 18
71 วัดหลวงแพ่ง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
72 ตลาดคลอง 16 0 1 1 2 6 0 0 0 6
73 สุเหร่าคลอง 18 0 1 1 2 4 0 0 1 4
74 วัดสุคันธศีลาราม 0 1 0 1 4 3 2 0 9
75 สุเหร่าคลอง 20 0 1 0 1 4 2 0 0 6
76 วัดจุกเฌอ 0 1 0 1 3 4 4 2 11
77 วัดศรีมงคล 0 1 0 1 3 2 1 3 6
78 วัดบางพระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
80 วัดบึงทองหลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 สุเหร่าสมอเอก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดคู้เกษมสโมสร 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 0 0 3 3 5 4 1 0 10
85 สกัด ๘๐ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
86 สุเหร่าลาดน้ำขาว 0 0 2 2 2 0 0 0 2
87 ดาราสมุทร 0 0 2 2 1 2 0 1 3
88 พระพิมลเสนี 0 0 2 2 1 1 0 0 2
89 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 5 0 1 0 6
90 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 0 0 1 1 4 4 3 0 11
91 สุเหร่าคลอง 14 0 0 1 1 4 4 1 0 9
92 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 1 1 4 2 1 1 7
93 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
95 ศรีวิทยา 0 0 0 0 5 0 3 0 8
96 สันติภาพ 0 0 0 0 4 2 2 3 8
97 พรหมานุเคราะห์ 0 0 0 0 3 5 2 1 10
98 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 0 0 0 3 1 3 2 7
99 ตลาดเปร็ง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
100 คลองขวาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
101 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 2 0 0 1 2
102 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 สุเหร่าคลอง 15 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 2 4 0 7
105 คลองตาเอี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
106 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 เทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
109 วัดโพธาราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
110 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
111 วัดคลองสวน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บึงเทพยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดรามัญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดหล่อฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดไชยธารา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 4 1 2 5
124 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 0 4 0 0 4
125 วัดลาดยาว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
128 วัดคลองต้นหมัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 ศรีวรการ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 2 3 2
132 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดเกาะจันทาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดทด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 180 169 155 504 707 233 131 120 1,071