สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 48 7 1 4 56
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 36 8 2 3 46
3 วัดดอนทอง 33 9 1 2 43
4 บ้านปลายคลอง 20 24 7 1 0 32
5 วัดประตูน้ำท่าไข่ 24 2 3 1 29
6 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 22 14 7 6 43
7 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 18 2 0 0 20
8 สุเหร่าสมอเซ 18 1 1 1 20
9 วัดประชาบำรุง 14 3 0 1 17
10 สกุลดีประชาสรรค์ 13 5 1 2 19
11 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 13 3 4 0 20
12 วัดล่าง 13 1 3 1 17
13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 12 5 0 6 17
14 มารดานฤมล 11 6 1 2 18
15 วัดเกตุสโมสร 11 3 0 5 14
16 สุเหร่าลำชะล่า 11 2 7 2 20
17 วัดพิพิธประสาทสุนทร 11 2 1 2 14
18 วัดบางแสม 11 2 0 1 13
19 บึงสิงโต 10 5 1 3 16
20 สามัคคีราษฎร์บำรุง 10 3 0 3 13
21 สุเหร่าดารุลนาอีม 10 2 0 0 12
22 วัดสนามจันทร์ 9 3 2 2 14
23 เทศบาล๑(บางวัว) 9 3 1 1 13
24 วัดบางสมัคร 9 3 0 1 12
25 วัดบางเกลือ 9 2 1 3 12
26 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 8 5 2 0 15
27 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 8 0 1 3 9
28 วัดบางปลานัก 8 0 0 0 8
29 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 7 8 0 3 15
30 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 7 3 5 4 15
31 วัดพิมพาวาส 7 0 6 1 13
32 สุเหร่าเกาะไร่ 7 0 1 1 8
33 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 4 5 3 15
34 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 6 2 3 0 11
35 สุเหร่าคลอง 19 6 2 2 2 10
36 วัดนครเนื่องเขต 6 2 1 1 9
37 สะแกโดดประชาสรรค์ 6 1 1 1 8
38 แสมขาววิทยาคาร 6 0 2 0 8
39 วัดประชาบำรุงกิจ 6 0 1 4 7
40 ตลาดคลอง 16 6 0 0 0 6
41 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 5 4 1 0 10
42 บ้านคลอง 21 5 2 0 0 7
43 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 5 1 1 2 7
44 วัดดอนทราย 5 1 0 1 6
45 ศรีวิทยา 5 0 3 0 8
46 วัดญาณรังษาราม 5 0 1 0 6
47 วัดพรหมสุวรรณ 5 0 0 0 5
48 วัดพนมพนาวาส 5 0 0 0 5
49 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 4 4 3 0 11
50 วัดสุขาราม 4 4 2 1 10
51 สุเหร่าคลอง 14 4 4 1 0 9
52 วัดสุคันธศีลาราม 4 3 2 0 9
53 สุเหร่าคลองใหญ่ 4 3 0 1 7
54 วัดบางสาย 4 3 0 1 7
55 สุเหร่าแคราย 4 2 3 2 9
56 สันติภาพ 4 2 2 3 8
57 วัดหนองกระสังสามัคคี 4 2 1 1 7
58 วัดชนะสงสาร 4 2 0 0 6
59 สุเหร่าคลอง 20 4 2 0 0 6
60 บ้านสีล้ง 4 1 2 1 7
61 วัดกระทุ่ม 4 1 0 0 5
62 สุเหร่าคลอง 18 4 0 0 1 4
63 วัดหลวงแพ่ง 4 0 0 0 4
64 พรหมานุเคราะห์ 3 5 2 1 10
65 วัดจุกเฌอ 3 4 4 2 11
66 วัดเทพราช 3 4 0 1 7
67 สุเหร่าปากคลอง 20 3 3 2 2 8
68 คลองพานทอง 3 3 1 0 7
69 วัดศรีมงคล 3 2 1 3 6
70 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 1 2 6
71 วัดหนามแดง 3 2 1 0 6
72 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 3 1 3 2 7
73 บ้านวนท่าแครง 3 0 2 0 5
74 บ้านดอนเกาะกา 3 0 0 1 3
75 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 0 0 0 3
76 สกัด ๘๐ 3 0 0 0 3
77 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 2 0 1 4
78 วัดสองคลอง 2 2 0 1 4
79 วัดบางปรง 2 1 2 0 5
80 วัดเขาดิน 2 1 1 0 4
81 ตลาดเปร็ง 2 1 1 0 4
82 วัฒนาลัย 2 0 1 0 3
83 คลองขวาง 2 0 1 0 3
84 วัดผาณิตาราม 2 0 0 1 2
85 บ้านเกาะดอน 2 0 0 0 2
86 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 0 0 2
87 วัดบางพระ 2 0 0 0 2
88 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 0 0 0 2
89 วัดคลองเจ้า 2 0 0 0 2
90 สุเหร่าคลอง 15 2 0 0 0 2
91 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 2 4 0 7
92 ดาราสมุทร 1 2 0 1 3
93 ปากคลองบางขนาก 1 2 0 0 3
94 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 0 2
95 บ้านบึงพระอาจารย์ 1 1 0 0 2
96 พระพิมลเสนี 1 1 0 0 2
97 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 1 0 0 2
98 คลองตาเอี่ยม 1 1 0 0 2
99 สุเหร่าหลวงแพ่ง 1 1 0 0 2
100 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 0 2
101 ปากบึงสิงโต 1 0 2 1 3
102 สุเหร่าคู้ 1 0 1 1 2
103 วัดจรเข้น้อย 1 0 1 1 2
104 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 1 0 2
105 วัดโพธาราม 1 0 1 0 2
106 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 0 1 0 2
107 วัดคลองสวน 1 0 0 1 1
108 วัดบึงทองหลาง 1 0 0 0 1
109 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
110 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 0 0 1
111 บึงเทพยา 1 0 0 0 1
112 วัดคลองบ้านโพธิ์ 1 0 0 0 1
113 วัดนิโครธาราม 1 0 0 0 1
114 วัดบางผึ้ง 1 0 0 0 1
115 วัดบ้านนา 1 0 0 0 1
116 วัดรามัญ 1 0 0 0 1
117 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 0 0 0 1
118 วัดหล่อฯ 1 0 0 0 1
119 วัดแพรกนกเอี้ยง 1 0 0 0 1
120 วัดไชยธารา 1 0 0 0 1
121 แพ่งพิทยาภูมิ 1 0 0 0 1
122 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 0 4 1 2 5
123 เซนต์แอนโทนี 0 4 0 0 4
124 วัดลาดยาว 0 2 0 0 2
125 วัดเกาะ 0 1 1 0 2
126 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 1 0 2
127 วัดคลองต้นหมัน 0 1 0 1 1
128 วัดคู้เกษมสโมสร 0 1 0 0 1
129 วัดบึงตาหอม 0 1 0 0 1
130 ศรีวรการ 0 1 0 0 1
131 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 2 3 2
132 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 1 0 1
133 วัดเกาะจันทาราม 0 0 1 0 1
134 วัดทด 0 0 0 1 0
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 1 0
136 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 1 0
รวม 707 233 131 120 1,191