สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 49 7 1 4 57
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 40 9 2 3 51
3 วัดดอนทอง 37 9 1 2 47
4 วัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 26 15 7 6 48
5 บ้านปลายคลอง 20 25 7 1 0 33
6 วัดประตูน้ำท่าไข่ 24 2 3 1 29
7 เทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 18 2 0 0 20
8 สุเหร่าสมอเซ 18 1 1 1 20
9 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 14 5 2 0 21
10 วัดเกตุสโมสร 14 4 0 5 18
11 วัดประชาบำรุง 14 3 0 1 17
12 วัดล่าง 14 1 3 1 18
13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 13 6 0 6 19
14 สกุลดีประชาสรรค์ 13 5 1 2 19
15 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 13 3 4 0 20
16 วัดบางแสม 13 2 0 1 15
17 วัดบางสมัคร 12 3 0 1 15
18 มารดานฤมล 11 6 1 2 18
19 สุเหร่าลำชะล่า 11 2 7 2 20
20 วัดพิพิธประสาทสุนทร 11 2 1 2 14
21 บึงสิงโต 10 5 1 3 16
22 สามัคคีราษฎร์บำรุง 10 3 0 3 13
23 สุเหร่าดารุลนาอีม 10 2 0 0 12
24 วัดสนามจันทร์ 9 3 2 2 14
25 เทศบาล๑(บางวัว) 9 3 1 1 13
26 วัดบางเกลือ 9 2 1 3 12
27 วัดพิมพาวาส 9 0 6 1 15
28 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 8 4 5 3 17
29 วัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 8 0 1 3 9
30 ตลาดคลอง 16 8 0 0 0 8
31 วัดบางปลานัก 8 0 0 0 8
32 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 7 8 0 3 15
33 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 7 4 3 0 14
34 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 7 3 5 4 15
35 สุเหร่าเกาะไร่ 7 0 1 1 8
36 เทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 6 2 3 0 11
37 สุเหร่าคลอง 19 6 2 2 2 10
38 วัดนครเนื่องเขต 6 2 1 1 9
39 สะแกโดดประชาสรรค์ 6 1 1 1 8
40 แสมขาววิทยาคาร 6 0 2 0 8
41 วัดประชาบำรุงกิจ 6 0 1 4 7
42 สุเหร่าลาดน้ำขาว 6 0 0 0 6
43 วัดพนมพนาวาส 6 0 0 0 6
44 วัดจุกเฌอ 5 4 4 2 13
45 วัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 5 4 1 0 10
46 วัดบางสาย 5 3 0 1 8
47 วัดชนะสงสาร 5 2 0 0 7
48 บ้านคลอง 21 5 2 0 0 7
49 บ้านสีล้ง 5 1 2 1 8
50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 5 1 1 2 7
51 วัดดอนทราย 5 1 0 1 6
52 ศรีวิทยา 5 0 3 0 8
53 วัดญาณรังษาราม 5 0 1 0 6
54 วัดพรหมสุวรรณ 5 0 0 0 5
55 วัดหลวงแพ่ง 5 0 0 0 5
56 วัดสุขาราม 4 4 2 1 10
57 สุเหร่าคลอง 14 4 4 1 0 9
58 สุเหร่าปากคลอง 20 4 3 2 2 9
59 วัดสุคันธศีลาราม 4 3 2 0 9
60 สุเหร่าคลองใหญ่ 4 3 0 1 7
61 สุเหร่าแคราย 4 2 3 2 9
62 สันติภาพ 4 2 2 3 8
63 วัดหนองกระสังสามัคคี 4 2 1 1 7
64 ปากคลองบางขนาก 4 2 0 0 6
65 สุเหร่าคลอง 20 4 2 0 0 6
66 วัดกระทุ่ม 4 1 0 0 5
67 สุเหร่าคลอง 18 4 0 0 1 4
68 พรหมานุเคราะห์ 3 5 2 1 10
69 วัดเทพราช 3 4 0 1 7
70 คลองพานทอง 3 3 1 0 7
71 วัดศรีมงคล 3 2 1 3 6
72 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 1 2 6
73 วัดหนามแดง 3 2 1 0 6
74 วัดสองคลอง 3 2 0 1 5
75 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 3 1 3 2 7
76 วัดเขาดิน 3 1 1 0 5
77 บ้านวนท่าแครง 3 0 2 0 5
78 บ้านดอนเกาะกา 3 0 0 1 3
79 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 0 0 0 3
80 สกัด ๘๐ 3 0 0 0 3
81 วัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 2 4 1 2 7
82 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 2 0 1 4
83 วัดบางปรง 2 1 2 0 5
84 ตลาดเปร็ง 2 1 1 0 4
85 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 2 1 0 0 3
86 วัฒนาลัย 2 0 1 0 3
87 คลองขวาง 2 0 1 0 3
88 วัดคลองสวน 2 0 0 1 2
89 วัดผาณิตาราม 2 0 0 1 2
90 บ้านเกาะดอน 2 0 0 0 2
91 สุเหร่าคลองหกวา 2 0 0 0 2
92 วัดบางพระ 2 0 0 0 2
93 วัดคลองเจ้า 2 0 0 0 2
94 สุเหร่าคลอง 15 2 0 0 0 2
95 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 2 4 0 7
96 ดาราสมุทร 1 2 0 1 3
97 วัดแสนภูดาษ 1 1 0 0 2
98 บ้านบึงพระอาจารย์ 1 1 0 0 2
99 พระพิมลเสนี 1 1 0 0 2
100 คลองตาเอี่ยม 1 1 0 0 2
101 สุเหร่าหลวงแพ่ง 1 1 0 0 2
102 เทพประสิทธิ์วิทยา 1 1 0 0 2
103 ปากบึงสิงโต 1 0 2 1 3
104 สุเหร่าคู้ 1 0 1 1 2
105 วัดจรเข้น้อย 1 0 1 1 2
106 เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 1 0 1 0 2
107 วัดโพธาราม 1 0 1 0 2
108 สกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 1 0 1 0 2
109 วัดบึงทองหลาง 1 0 0 0 1
110 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
111 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 0 0 0 1
112 บึงเทพยา 1 0 0 0 1
113 วัดคลองบ้านโพธิ์ 1 0 0 0 1
114 วัดนิโครธาราม 1 0 0 0 1
115 วัดบางผึ้ง 1 0 0 0 1
116 วัดบ้านนา 1 0 0 0 1
117 วัดรามัญ 1 0 0 0 1
118 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 0 0 0 1
119 วัดหล่อฯ 1 0 0 0 1
120 วัดแพรกนกเอี้ยง 1 0 0 0 1
121 วัดไชยธารา 1 0 0 0 1
122 แพ่งพิทยาภูมิ 1 0 0 0 1
123 เซนต์แอนโทนี 0 4 0 0 4
124 วัดลาดยาว 0 2 0 0 2
125 วัดเกาะ 0 1 1 0 2
126 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 1 1 0 2
127 วัดคลองต้นหมัน 0 1 0 1 1
128 วัดคู้เกษมสโมสร 0 1 0 0 1
129 วัดบึงตาหอม 0 1 0 0 1
130 ศรีวรการ 0 1 0 0 1
131 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 2 3 2
132 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 1 0 1
133 วัดเกาะจันทาราม 0 0 1 0 1
134 วัดทด 0 0 0 1 0
135 วัดตะพังคลี 0 0 0 1 0
136 วัดเทพนิมิตร 0 0 0 1 0
รวม 767 237 131 120 1,135