หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 62 49 80.33% 7 11.48% 1 1.64% 4 6.56% 61
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 55 40 74.07% 9 16.67% 2 3.7% 3 5.56% 54
3 โรงเรียนวัดดอนทอง 51 37 75.51% 9 18.37% 1 2.04% 2 4.08% 49
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(กัลยาณราษฎร์) 55 26 48.15% 15 27.78% 7 12.96% 6 11.11% 54
5 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 34 25 75.76% 7 21.21% 1 3.03% 0 0% 33
6 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 30 24 80% 2 6.67% 3 10% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 20 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
8 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 21 18 85.71% 1 4.76% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
10 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 26 14 60.87% 4 17.39% 0 0% 5 21.74% 23
11 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 20 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนวัดล่าง 20 14 73.68% 1 5.26% 3 15.79% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 26 13 52% 6 24% 0 0% 6 24% 25
14 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 21 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 20 13 65% 3 15% 4 20% 0 0% 20
16 โรงเรียนวัดบางแสม 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนวัดบางสมัคร 16 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนมารดานฤมล 20 11 55% 6 30% 1 5% 2 10% 20
19 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 23 11 50% 2 9.09% 7 31.82% 2 9.09% 22
20 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบึงสิงโต 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 17 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนวัดบางเกลือ 15 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
27 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 16 9 56.25% 0 0% 6 37.5% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 20 8 40% 4 20% 5 25% 3 15% 20
29 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) 13 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 3 25% 12
30 โรงเรียนวัดบางปลานัก 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนตลาดคลอง 16 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 18 7 38.89% 8 44.44% 0 0% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
34 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 19 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 4 21.05% 19
35 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
37 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 9 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 11 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 4 36.36% 11
42 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 15 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนวัดบางสาย 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านคลอง 21 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านสีล้ง 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
51 โรงเรียนวัดดอนทราย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนศรีวิทยา 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
53 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดสุขาราม 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
59 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
60 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนสันติภาพ 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
63 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนวัดเทพราช 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนคลองพานทอง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนวัดศรีมงคล 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
72 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
73 โรงเรียนวัดหนามแดง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดสองคลอง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
76 โรงเรียนวัดเขาดิน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนสกัด ๘๐ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนวัดบางปรง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
84 โรงเรียนตลาดเปร็ง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนคลองขวาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัฒนาลัย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดคลองสวน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดบางพระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
96 โรงเรียนดาราสมุทร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนพระพิมลเสนี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนปากบึงสิงโต 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
104 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนวัดโพธาราม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกูล) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบึงเทพยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดบ้านนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดรามัญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดหล่อฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดไชยธารา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 16 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนวัดลาดยาว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดเกาะ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนศรีวรการ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
132 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดทด 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดตะพังคลี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางขวัญเรือน ลพมรกต โทร.086-849-2228
นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ โทร.091-141-6936 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]