หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ณโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย
ระหว่างวันที่ 14 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 722 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 723 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 724 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องประชุมดอนทอง 14 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รับรายงานตัว 08.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องประชุมดอนทอง 14 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัว 12.00 - 12.30 เริ่มแข่งขัน เวลา 13.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องประชุมตัณฑิกุล 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องประชุมตัณฑิกุล 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) ห้องสมุด 17 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 722 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 723 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 724 14 พ.ย. 2559 09.00 - 16.30 รับรายงานตัว 08.00 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนทอง 15 พ.ย. 2559 08.30 - 16.30 รายงานตัว 07.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนทอง 15 พ.ย. 2559 08.30 - 16.30 รายงานตัว 07.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางขวัญเรือน ลพมรกต โทร.086-849-2228
นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ โทร.091-141-6936 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]