กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี 3
** เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 10 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. (โรงเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ใช้รหัสเดิมในการเข้าสมัครแข่งขัน โรงเรียนที่ไม่มีรหัสติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ ศน.ษมาพร  ศรีอิทยาจิต 095-3922-764)

** ประกวด/แข่งขัน ในช่วงวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2559 (กำหนดการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
วันอังคาร ที่ 06 กันยายน 2559 เวลา 08:47 น.