ประกาศ : วันแข่งขัน และสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ ปี 59
กิจกรรม วันที่แข่งขัน สถานที่แข่งขัน
คณิตศาสตร์ 3 พ.ย. 59 รร.ชุมชนบ้านบางเสร่
ภาษาไทย 4 พ.ย. 59 รร.วัดหนองเกตุน้อย
ปฐมวัย 5 พ.ย. 59 รร.อนุบาลบางละมุง
วิทยาศาสตร์ 5-6 พ.ย. 59 รร.บ้านเนินพลับหวาน
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ 6-7 พ.ย. 59 รร.บ้านเนินพลับหวาน
ภาษาต่างประเทศ 9 พ.ย. 59 รร.ธัมมสิริศึกษา สัตหีบ
การงานอาชีพ 10 พ.ย. 59 รร.บ้านุท่งคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9-10 พ.ย. 59 รร.บ้านุท่งกราด
สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 59 รร.บ้านชากยายจีน
การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม/เรียนร่วม) 17 พ.ย. 59 รร.วัดนาพร้าว
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี 17-18 พ.ย. 59 รร.สุทธาวาส
สังคมศึกษาฯ 22 พ.ย. 59 รร.วัดโป่ง
 
วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 12:21 น.