สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 51 17 8 12 76
2 วัดสุทธาวาส 45 19 10 14 74
3 บ้านทุ่งคา 37 21 13 18 71
4 วัดบ้านนา 33 17 6 13 56
5 วัดหนองเกตุน้อย 32 20 15 21 67
6 วัดบุญสัมพันธ์ 30 11 16 13 57
7 วัดนาพร้าว 28 8 11 9 47
8 วัดมโนรม 25 23 12 21 60
9 บ้านบ่อวิน 24 23 17 19 64
10 อนุบาลบางละมุง 21 23 4 17 48
11 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 21 4 5 12 30
12 อนุบาลบ้านบางพระ 17 13 16 18 46
13 วัดรังษีสุทธาวาส 17 11 7 12 35
14 บริษัทไทยกสิกรฯ 17 5 9 6 31
15 วัดหนองขาม 15 13 8 13 36
16 ศรีสุวิช 14 14 13 8 41
17 ชุมชนบ้านหนองปรือ 13 7 9 12 29
18 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 12 12 13 14 37
19 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 12 11 8 7 31
20 อักษรพัทยา 12 11 5 11 28
21 บ้านห้วยกุ่ม 11 19 7 17 37
22 อักษรศึกษา 11 9 10 4 30
23 บ้านหุบบอน 11 6 4 10 21
24 เทศบาลแหลมฉบัง 1 11 3 5 6 19
25 เทศบาลแหลมฉบัง 2 11 1 0 1 12
26 เลิศปัญญา 10 11 1 1 22
27 บ้านเขาบายศรี 10 10 8 16 28
28 บ้านเขาดิน 10 6 6 12 22
29 บ้านเขาตะแบก 10 5 4 9 19
30 บ้านสัตหีบ 10 3 6 1 19
31 เมืองพัทยา 3 10 1 4 4 15
32 ชุมชนบ้านบางเสร่ 9 11 4 10 24
33 วัดหนองเกตุใหญ่ 9 9 12 11 30
34 วัดโป่ง 9 5 5 8 19
35 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 8 11 6 8 25
36 บ้านเขาหิน 8 9 11 9 28
37 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 8 7 5 3 20
38 วัดหนองคล้า 8 6 5 15 19
39 ประเสริฐสุข 8 5 10 13 23
40 บ้านสันติคาม 8 4 6 7 18
41 วัดตโปทาราม 8 1 7 5 16
42 บ้านทางตรง 8 1 4 5 13
43 บ้านหนองปรือ 7 8 14 16 29
44 บ้านชากยายจีน 7 7 6 12 20
45 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 7 5 2 4 14
46 เกล็ดแก้ว 7 4 0 6 11
47 ตันตรารักษ์ 7 3 0 1 10
48 นาวิกโยธินบูรณะ 7 1 2 6 10
49 วัดสุกรีย์บุญญาราม 6 9 4 19 19
50 บ้านตะเคียนเตี้ย 6 6 7 9 19
51 บ้านโป่งสะเก็ต 6 4 10 15 20
52 บ้านนาวัง 6 4 8 12 18
53 อักษรเทพประสิทธิ์ 6 4 3 10 13
54 สัตหีบ 6 2 1 4 9
55 เมืองพัทยา 7 6 0 0 0 6
56 ดาราสมุทร 5 10 7 10 22
57 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 5 8 10 11 23
58 บ้านอำเภอ 5 8 7 4 20
59 บ้านทุ่งกราด 5 6 6 4 17
60 บ้านบึง(ศรีราชา) 5 6 5 8 16
61 ห้วยใหญ่ 5 5 12 6 22
62 วัดพิบูลสัณหธรรม 5 5 5 10 15
63 วัดเขาคันธมาทน์ 5 5 3 2 13
64 วัดอัมพวัน 5 4 8 6 17
65 บ้านขลอด 5 3 3 6 11
66 เทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 5 1 3 2 9
67 วัดเขาโพธิ์ทอง 5 1 2 9 8
68 มารีวิทย์สัตหีบ 5 0 2 1 7
69 บ้านมาบฟักทอง 4 10 5 1 19
70 เมืองพัทยา 9 4 9 4 0 17
71 ดวงมณี 4 4 4 3 12
72 บ้านบึง(บางละมุง) 4 2 9 9 15
73 บ้านโรงหีบ 3 13 7 15 23
74 วัดพระประทานพร 3 9 3 3 15
75 บ้านชากนอก 3 6 7 5 16
76 วัดใหม่เนินพยอม 3 6 6 4 15
77 วัดเขาฉลาก 3 5 0 5 8
78 บ้านทุ่งกลม 3 4 5 11 12
79 ณัฏฐเวศม์ 3 4 5 6 12
80 บ้านบางละมุง 3 4 2 8 9
81 บ้านวังค้อ 3 2 4 7 9
82 วัดแหลมฉบัง 3 2 3 0 8
83 ชุมชนวัดหนองค้อ 3 2 2 1 7
84 บ้านห้วยกรุ 3 0 0 0 3
85 บ้านพันเสด็จนอก 2 6 8 3 16
86 วัดสว่างอารมณ์ 2 6 5 7 13
87 บุญจิตวิทยา 2 5 10 12 17
88 บ้านเขาคันทรง 2 4 7 5 13
89 อัสสัมชัญศรีราชา 2 4 5 3 11
90 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 4 1 7 7
91 วัดหนองจับเต่า 2 3 2 2 7
92 จุกเสม็ด 2 3 1 5 6
93 มารีวิทย์พัทยา 2 2 1 1 5
94 บ้านห้วยไข่เน่า 2 1 3 1 6
95 บ้านเนินตอง 2 0 5 6 7
96 มารีวิทย์บ่อวิน 2 0 1 0 3
97 บ้านภูไทร 1 5 5 6 11
98 บ้านระเวิง 1 5 1 2 7
99 เกาะสีชัง 1 3 3 6 7
100 วัดเวฬุวนาราม 1 3 0 10 4
101 บ้านหินวง 1 2 3 4 6
102 บ้านมาบประชัน 1 0 4 12 5
103 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 0 1
104 บ้านสุรศักดิ์ 0 8 9 10 17
105 วัดวังหิน 0 7 2 7 9
106 วัดจุกกะเฌอ 0 5 7 6 12
107 บ้านเขาชีจรรย์ 0 4 2 6 6
108 บ้าน กม.5 0 2 1 1 3
109 บ้านทุ่งละหาน 0 1 3 5 4
110 บางพระวิทยา 0 0 3 7 3
111 บ้านโค้งดารา 0 0 2 6 2
112 เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 0 0 0 0 0
113 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 0
114 บ้านนอก 0 0 0 0 0
รวม 914 710 625 856 2,249