สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 51 17 8 12 76
2 วัดสุทธาวาส 45 19 10 14 74
3 บ้านทุ่งคา 37 21 13 18 71
4 วัดหนองเกตุน้อย 31 20 15 21 66
5 วัดบุญสัมพันธ์ 25 11 16 13 52
6 บ้านบ่อวิน 23 23 17 19 63
7 วัดมโนรม 23 23 11 21 57
8 อนุบาลบางละมุง 21 23 4 17 48
9 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 19 4 5 12 28
10 วัดบ้านนา 17 16 6 13 39
11 วัดนาพร้าว 17 7 11 9 35
12 บริษัทไทยกสิกรฯ 17 5 9 6 31
13 อนุบาลบ้านบางพระ 15 13 16 18 44
14 วัดหนองขาม 15 13 8 13 36
15 วัดรังษีสุทธาวาส 15 11 7 12 33
16 ศรีสุวิช 14 14 13 8 41
17 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 12 12 13 14 37
18 อักษรพัทยา 12 11 5 11 28
19 บ้านห้วยกุ่ม 11 19 7 17 37
20 อักษรศึกษา 11 9 10 4 30
21 ชุมชนบ้านหนองปรือ 11 7 9 12 27
22 เทศบาลแหลมฉบัง 1 11 3 5 6 19
23 เทศบาลแหลมฉบัง 2 11 1 0 1 12
24 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 10 11 8 7 29
25 เลิศปัญญา 10 11 1 1 22
26 บ้านเขาดิน 10 6 6 12 22
27 บ้านเขาตะแบก 10 5 4 9 19
28 เมืองพัทยา 3 10 1 4 4 15
29 เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 8 11 6 8 25
30 ชุมชนบ้านบางเสร่ 8 11 4 10 23
31 วัดหนองเกตุใหญ่ 8 9 12 11 29
32 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 8 7 5 3 20
33 บ้านหุบบอน 8 6 3 10 17
34 ประเสริฐสุข 8 5 10 13 23
35 วัดโป่ง 8 5 5 8 18
36 บ้านสันติคาม 8 4 6 7 18
37 วัดตโปทาราม 8 1 7 5 16
38 บ้านหนองปรือ 7 8 14 16 29
39 บ้านชากยายจีน 7 7 6 12 20
40 วัดหนองคล้า 7 6 5 15 18
41 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 7 5 2 4 14
42 เกล็ดแก้ว 7 4 0 6 11
43 ตันตรารักษ์ 7 3 0 1 10
44 นาวิกโยธินบูรณะ 7 1 2 6 10
45 วัดสุกรีย์บุญญาราม 6 9 4 19 19
46 บ้านตะเคียนเตี้ย 6 6 7 9 19
47 บ้านโป่งสะเก็ต 6 4 10 15 20
48 บ้านนาวัง 6 4 8 12 18
49 อักษรเทพประสิทธิ์ 6 4 3 10 13
50 บ้านสัตหีบ 6 3 6 1 15
51 สัตหีบ 6 2 1 4 9
52 บ้านทางตรง 6 1 4 5 11
53 เมืองพัทยา 7 6 0 0 0 6
54 ดาราสมุทร 5 10 7 10 22
55 บ้านเขาหิน 5 9 11 9 25
56 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 5 8 10 11 23
57 บ้านเขาบายศรี 5 8 7 16 20
58 บ้านอำเภอ 5 8 7 4 20
59 บ้านบึง(ศรีราชา) 5 6 5 8 16
60 วัดพิบูลสัณหธรรม 5 5 5 10 15
61 วัดเขาคันธมาทน์ 5 5 3 2 13
62 ห้วยใหญ่ 5 4 12 6 21
63 วัดอัมพวัน 5 4 8 6 17
64 บ้านขลอด 5 3 3 6 11
65 เทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 5 1 3 2 9
66 วัดเขาโพธิ์ทอง 5 1 2 9 8
67 มารีวิทย์สัตหีบ 5 0 2 1 7
68 เมืองพัทยา 9 4 9 4 0 17
69 บ้านทุ่งกราด 4 6 6 4 16
70 ดวงมณี 4 4 4 3 12
71 บ้านบึง(บางละมุง) 4 2 9 9 15
72 บ้านโรงหีบ 3 13 7 15 23
73 วัดพระประทานพร 3 9 3 3 15
74 บ้านชากนอก 3 6 7 5 16
75 วัดใหม่เนินพยอม 3 6 6 4 15
76 วัดเขาฉลาก 3 5 0 5 8
77 บ้านทุ่งกลม 3 4 5 11 12
78 ณัฏฐเวศม์ 3 4 5 6 12
79 บ้านบางละมุง 3 4 2 8 9
80 บ้านวังค้อ 3 2 4 7 9
81 วัดแหลมฉบัง 3 2 3 0 8
82 ชุมชนวัดหนองค้อ 3 2 2 1 7
83 บ้านมาบฟักทอง 2 9 5 1 16
84 วัดสว่างอารมณ์ 2 6 5 7 13
85 บุญจิตวิทยา 2 5 10 12 17
86 บ้านพันเสด็จนอก 2 5 8 3 15
87 บ้านเขาคันทรง 2 4 7 5 13
88 อัสสัมชัญศรีราชา 2 4 5 3 11
89 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 4 1 7 7
90 วัดหนองจับเต่า 2 3 2 2 7
91 มารีวิทย์พัทยา 2 2 1 1 5
92 บ้านห้วยไข่เน่า 2 1 3 1 6
93 บ้านเนินตอง 2 0 5 6 7
94 มารีวิทย์บ่อวิน 2 0 1 0 3
95 บ้านห้วยกรุ 2 0 0 0 2
96 บ้านภูไทร 1 5 5 6 11
97 บ้านระเวิง 1 5 1 2 7
98 เกาะสีชัง 1 3 3 6 7
99 จุกเสม็ด 1 3 1 5 5
100 บ้านหินวง 1 2 3 4 6
101 บ้านมาบประชัน 1 0 4 12 5
102 วัดนาจอมเทียน 1 0 0 0 1
103 บ้านสุรศักดิ์ 0 8 9 10 17
104 วัดวังหิน 0 7 2 7 9
105 วัดจุกกะเฌอ 0 5 7 6 12
106 บ้านเขาชีจรรย์ 0 4 2 6 6
107 วัดเวฬุวนาราม 0 3 0 10 3
108 บ้าน กม.5 0 2 1 1 3
109 บ้านทุ่งละหาน 0 1 3 5 4
110 บางพระวิทยา 0 0 3 7 3
111 บ้านโค้งดารา 0 0 2 6 2
112 เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 0 0 0 0 0
113 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 0
114 บ้านนอก 0 0 0 0 0
รวม 841 703 622 856 3,022