หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจุกเสม็ด 11 22 13
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 58 115 87
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 38 106 42
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 42 100 68
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 44 83 60
6 025 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 44 65 52
7 027 โรงเรียนบ้าน กม.5 7 18 14
8 028 โรงเรียนบ้านขลอด 19 41 32
9 036 โรงเรียนบ้านชากนอก 23 53 40
10 037 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 32 70 47
11 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 31 66 45
12 039 โรงเรียนบ้านทางตรง 21 43 32
13 040 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 22 40 27
14 041 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 26 43 34
15 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 92 259 157
16 043 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 10 17 14
17 044 โรงเรียนบ้านนอก 1 3 2
18 045 โรงเรียนบ้านนาวัง 34 73 53
19 049 โรงเรียนบ้านบางละมุง 18 39 19
20 050 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 27 53 41
21 051 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 31 66 43
22 048 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 87 201 138
23 053 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 19 40 27
24 054 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน 0 0 0
25 055 โรงเรียนบ้านภูไทร 17 36 28
26 056 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 19 34 21
27 057 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 20 39 33
28 059 โรงเรียนบ้านระเวิง 11 20 11
29 061 โรงเรียนบ้านวังค้อ 17 26 21
30 062 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 20 50 35
31 063 โรงเรียนบ้านสันติคาม 28 59 37
32 064 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 27 43 39
33 066 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 49 76 64
34 070 โรงเรียนบ้านหินวง 11 26 20
35 071 โรงเรียนบ้านหุบบอน 36 60 49
36 067 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 7 38 14
37 068 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 57 113 72
38 069 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 7 21 15
39 072 โรงเรียนบ้านอำเภอ 27 93 48
40 029 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 24 52 33
41 030 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 12 19 18
42 031 โรงเรียนบ้านเขาดิน 34 124 52
43 032 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 29 58 45
44 033 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 45 96 61
45 034 โรงเรียนบ้านเขาหิน 41 83 46
46 046 โรงเรียนบ้านเนินตอง 13 23 17
47 047 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 92 268 156
48 035 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 10 19 12
49 052 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 36 65 52
50 060 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 39 84 61
51 101 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 18 37 24
52 102 โรงเรียนวัดตโปทาราม 29 59 39
53 103 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1 3 2
54 104 โรงเรียนวัดนาพร้าว 59 132 80
55 106 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 72 162 111
56 105 โรงเรียนวัดบ้านนา 75 212 125
57 108 โรงเรียนวัดพระประทานพร 18 32 26
58 109 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 25 48 37
59 110 โรงเรียนวัดมโนรม 88 239 147
60 111 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 47 89 65
61 113 โรงเรียนวัดวังหิน 19 36 25
62 115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 23 55 37
63 116 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 38 75 44
64 117 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 97 286 156
65 120 โรงเรียนวัดหนองขาม 50 129 79
66 121 โรงเรียนวัดหนองคล้า 36 69 53
67 122 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 22 52 38
68 118 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 94 203 146
69 119 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 56 102 79
70 125 โรงเรียนวัดอัมพวัน 23 51 38
71 098 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 18 37 29
72 099 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 14 31 24
73 100 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 17 34 27
74 114 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 14 17 17
75 123 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 9 22 11
76 107 โรงเรียนวัดโป่ง 27 68 45
77 124 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 19 42 23
78 132 โรงเรียนห้วยใหญ่ 29 58 44
79 133 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 65 144 94
80 135 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 68 140 91
81 134 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 39 99 63
82 001 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 18 38 28
83 002 โรงเรียนเกาะสีชัง 15 24 16
84 004 โรงเรียนจุฬเทพ 0 0 0
85 005 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ 0 0 0
86 013 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 19 51 24
87 014 โรงเรียนดวงมณี 17 42 26
88 015 โรงเรียนดาราสมุทร 36 85 52
89 016 โรงเรียนตันตรารักษ์ 13 16 14
90 017 โรงเรียนทนาพรวิทยา 0 0 0
91 022 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 24 41 28
92 023 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 18 34 29
93 024 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา 0 0 0
94 026 โรงเรียนบางพระวิทยา 14 32 21
95 073 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 0 0 0
96 074 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 34 67 44
97 075 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 0 0 0
98 058 โรงเรียนบ้านรถไฟ 0 0 0
99 076 โรงเรียนประเสริฐสุข 37 60 42
100 077 โรงเรียนปัญญานฤมิต 0 0 0
101 078 โรงเรียนผู้รู้ ญ ส.ส.80 0 0 0
102 079 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 0 0 0
103 080 โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา 0 0 0
104 081 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 3 18 7
105 082 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 11 16 14
106 083 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 8 11 10
107 095 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 0 0 0
108 096 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 18 34 28
109 126 โรงเรียนวุฒิโชติ 0 0 0
110 127 โรงเรียนศรีสุวิช 50 113 78
111 128 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 18 47 29
112 129 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ 0 0 0
113 130 โรงเรียนสัตหีบ 15 42 15
114 131 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 0 0 0
115 137 โรงเรียนอักษรพัทยา 46 99 73
116 138 โรงเรียนอักษรศึกษา 34 77 55
117 136 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 23 37 25
118 139 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 33 44 37
119 006 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 3 3 3
120 012 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 35 67 46
121 097 โรงเรียนเลิศปัญญา 24 44 33
122 011 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 8 22 14
123 065 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 15 34 18
124 112 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 0
125 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 29 48 32
126 140 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 38 75 42
127 019 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 26 44 37
128 020 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 14 43 24
129 021 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 0 0 0
130 084 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 0 0 0
131 085 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 0 0 0
132 087 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 0 0 0
133 088 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 22 58 25
134 089 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 0 0 0
135 090 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 0 0 0
136 091 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 0 0 0
137 092 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 6 20 12
138 093 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 0 0 0
139 094 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 18 35 19
รวม 3416 7525 4966
12491

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]