หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 92 51 57.95% 17 19.32% 8 9.09% 12 13.64% 88
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 97 45 51.14% 19 21.59% 10 11.36% 14 15.91% 88
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 92 37 41.57% 21 23.6% 13 14.61% 18 20.22% 89
4 โรงเรียนวัดบ้านนา 75 33 47.83% 17 24.64% 6 8.7% 13 18.84% 69
5 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 94 32 36.36% 20 22.73% 15 17.05% 21 23.86% 88
6 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 72 30 42.86% 11 15.71% 16 22.86% 13 18.57% 70
7 โรงเรียนวัดนาพร้าว 59 28 50% 8 14.29% 11 19.64% 9 16.07% 56
8 โรงเรียนวัดมโนรม 88 25 30.86% 23 28.4% 12 14.81% 21 25.93% 81
9 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 87 24 28.92% 23 27.71% 17 20.48% 19 22.89% 83
10 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 65 21 32.31% 23 35.38% 4 6.15% 17 26.15% 65
11 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 44 21 50% 4 9.52% 5 11.9% 12 28.57% 42
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 68 17 26.56% 13 20.31% 16 25% 18 28.13% 64
13 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 47 17 36.17% 11 23.4% 7 14.89% 12 25.53% 47
14 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 44 17 45.95% 5 13.51% 9 24.32% 6 16.22% 37
15 โรงเรียนวัดหนองขาม 50 15 30.61% 13 26.53% 8 16.33% 13 26.53% 49
16 โรงเรียนศรีสุวิช 50 14 28.57% 14 28.57% 13 26.53% 8 16.33% 49
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 42 13 31.71% 7 17.07% 9 21.95% 12 29.27% 41
18 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 58 12 23.53% 12 23.53% 13 25.49% 14 27.45% 51
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 39 12 31.58% 11 28.95% 8 21.05% 7 18.42% 38
20 โรงเรียนอักษรพัทยา 46 12 30.77% 11 28.21% 5 12.82% 11 28.21% 39
21 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 57 11 20.37% 19 35.19% 7 12.96% 17 31.48% 54
22 โรงเรียนอักษรศึกษา 34 11 32.35% 9 26.47% 10 29.41% 4 11.76% 34
23 โรงเรียนบ้านหุบบอน 36 11 35.48% 6 19.35% 4 12.9% 10 32.26% 31
24 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 26 11 44% 3 12% 5 20% 6 24% 25
25 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 14 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนเลิศปัญญา 24 10 43.48% 11 47.83% 1 4.35% 1 4.35% 23
27 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 45 10 22.73% 10 22.73% 8 18.18% 16 36.36% 44
28 โรงเรียนบ้านเขาดิน 34 10 29.41% 6 17.65% 6 17.65% 12 35.29% 34
29 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 29 10 35.71% 5 17.86% 4 14.29% 9 32.14% 28
30 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 20 10 50% 3 15% 6 30% 1 5% 20
31 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 22 10 52.63% 1 5.26% 4 21.05% 4 21.05% 19
32 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 38 9 26.47% 11 32.35% 4 11.76% 10 29.41% 34
33 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 56 9 21.95% 9 21.95% 12 29.27% 11 26.83% 41
34 โรงเรียนวัดโป่ง 27 9 33.33% 5 18.52% 5 18.52% 8 29.63% 27
35 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 38 8 24.24% 11 33.33% 6 18.18% 8 24.24% 33
36 โรงเรียนบ้านเขาหิน 41 8 21.62% 9 24.32% 11 29.73% 9 24.32% 37
37 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 24 8 34.78% 7 30.43% 5 21.74% 3 13.04% 23
38 โรงเรียนวัดหนองคล้า 36 8 23.53% 6 17.65% 5 14.71% 15 44.12% 34
39 โรงเรียนประเสริฐสุข 37 8 22.22% 5 13.89% 10 27.78% 13 36.11% 36
40 โรงเรียนบ้านสันติคาม 28 8 32% 4 16% 6 24% 7 28% 25
41 โรงเรียนวัดตโปทาราม 29 8 38.1% 1 4.76% 7 33.33% 5 23.81% 21
42 โรงเรียนบ้านทางตรง 21 8 44.44% 1 5.56% 4 22.22% 5 27.78% 18
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 49 7 15.56% 8 17.78% 14 31.11% 16 35.56% 45
44 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 32 7 21.88% 7 21.88% 6 18.75% 12 37.5% 32
45 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
46 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 18 7 41.18% 4 23.53% 0 0% 6 35.29% 17
47 โรงเรียนตันตรารักษ์ 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 18 7 43.75% 1 6.25% 2 12.5% 6 37.5% 16
49 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 38 6 15.79% 9 23.68% 4 10.53% 19 50% 38
50 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 31 6 21.43% 6 21.43% 7 25% 9 32.14% 28
51 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 36 6 17.14% 4 11.43% 10 28.57% 15 42.86% 35
52 โรงเรียนบ้านนาวัง 34 6 20% 4 13.33% 8 26.67% 12 40% 30
53 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 23 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 10 43.48% 23
54 โรงเรียนสัตหีบ 15 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
55 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนดาราสมุทร 36 5 15.63% 10 31.25% 7 21.88% 10 31.25% 32
57 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 35 5 14.71% 8 23.53% 10 29.41% 11 32.35% 34
58 โรงเรียนบ้านอำเภอ 27 5 20.83% 8 33.33% 7 29.17% 4 16.67% 24
59 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 22 5 23.81% 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 31 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 8 33.33% 24
61 โรงเรียนห้วยใหญ่ 29 5 17.86% 5 17.86% 12 42.86% 6 21.43% 28
62 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 25 5 20% 5 20% 5 20% 10 40% 25
63 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 18 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
64 โรงเรียนวัดอัมพวัน 23 5 21.74% 4 17.39% 8 34.78% 6 26.09% 23
65 โรงเรียนบ้านขลอด 19 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 6 35.29% 17
66 โรงเรียนเทศบาล1 บ้านหนองชากแง้ว 15 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
67 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 17 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 9 52.94% 17
68 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 20 4 20% 10 50% 5 25% 1 5% 20
70 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 18 4 23.53% 9 52.94% 4 23.53% 0 0% 17
71 โรงเรียนดวงมณี 17 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
72 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 27 4 16.67% 2 8.33% 9 37.5% 9 37.5% 24
73 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 39 3 7.89% 13 34.21% 7 18.42% 15 39.47% 38
74 โรงเรียนวัดพระประทานพร 18 3 16.67% 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 18
75 โรงเรียนบ้านชากนอก 23 3 14.29% 6 28.57% 7 33.33% 5 23.81% 21
76 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 19 3 15.79% 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 19
77 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 14 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 5 38.46% 13
78 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 26 3 13.04% 4 17.39% 5 21.74% 11 47.83% 23
79 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 19 3 16.67% 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 18
80 โรงเรียนบ้านบางละมุง 18 3 17.65% 4 23.53% 2 11.76% 8 47.06% 17
81 โรงเรียนบ้านวังค้อ 17 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 7 43.75% 16
82 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 19 2 10.53% 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 19
86 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 23 2 10% 6 30% 5 25% 7 35% 20
87 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 34 2 6.9% 5 17.24% 10 34.48% 12 41.38% 29
88 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 24 2 11.11% 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 18
89 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 33 2 14.29% 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 14
90 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 18 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 7 50% 14
91 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 22 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนจุกเสม็ด 11 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
93 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 11 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านเนินตอง 13 2 15.38% 0 0% 5 38.46% 6 46.15% 13
96 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านภูไทร 17 1 5.88% 5 29.41% 5 29.41% 6 35.29% 17
98 โรงเรียนบ้านระเวิง 11 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 9
99 โรงเรียนเกาะสีชัง 15 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 6 46.15% 13
100 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 14 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 10 71.43% 14
101 โรงเรียนบ้านหินวง 11 1 10% 2 20% 3 30% 4 40% 10
102 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 19 1 5.88% 0 0% 4 23.53% 12 70.59% 17
103 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 27 0 0% 8 29.63% 9 33.33% 10 37.04% 27
105 โรงเรียนวัดวังหิน 19 0 0% 7 43.75% 2 12.5% 7 43.75% 16
106 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 18 0 0% 5 27.78% 7 38.89% 6 33.33% 18
107 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 12 0 0% 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 12
108 โรงเรียนบ้าน กม.5 7 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 10 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
110 โรงเรียนบางพระวิทยา 14 0 0% 0 0% 3 30% 7 70% 10
111 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 10 0 0% 0 0% 2 25% 6 75% 8
112 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านนอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]