หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   3 พ.ย. 2559   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   7 พ.ย. 2559   9 พ.ย. 2559   10 พ.ย. 2559   16 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   18 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559 09.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 1 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 1 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร2 ชั้น 1 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร1 ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร1 ห้อง ห้องประชุม 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง โรงอาหารประถมศึกษา 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง โรงอาหารประถมศึกษา 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร1 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร1 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร1 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร3 ชั้น 2-3 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร3 ชั้น 2-3 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร3 ชั้น 2-3 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.30
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร3 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.30
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโป่ง อาคาร3 ชั้น 2 22 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]