หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตึก อบจ. ชั้น 3 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 53
09.00-16.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตึก อบจ. ชั้น 4 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ตึกโพธิพงษ์ 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร 50 ปี 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ใต้ตึก อบจ. 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ใต้ตึก อบจ. 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-16.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ห้องนาฏศิลป์ 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ห้องนาฏศิลป์ 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-16.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคารโดม 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคารโดม 5 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 40
09.00-16.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคารโดม 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคารโดม 6 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]