หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคาร ก ศุภมงคล ชั้น 2 ห้อง ป. 4/1 ป. 4/2 3 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคาร ก ศุภมงคล ชั้น 3 ห้อง ป. 6/1 ป. 6/2 3 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคาร ก ศุภมงคล ชั้น 2 ห้อง ป. 5/1 3 พ.ย. 2559 09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม. 2/1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ส่งเล่มรายงานให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม. 2/2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ส่งเล่มรายงานให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม. 1/1 ม. 1/2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ส่งเล่มรายงานให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ม. 3/1 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ส่งเล่มรายงานให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมต้น 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00 ครูผู้ฝึกสอนต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการ
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมต้น 3 พ.ย. 2559 09.00-15.00 ครูผู้ฝึกสอนต้องจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขัน เนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการ
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 3 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อาคาร ก ศุภมงคล ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2 3 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]