หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น - 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.30 น. และขอให้โรงเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านำปลั๊กพวงสายไฟมาด้วย
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.30 น. และขอให้โรงเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านำปลั๊กพวงสายไฟมาด้วย
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอนุบาล 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00-08.30 น. และขอให้โรงเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านำปลั๊กพวงสายไฟในสภาพใหม่มาด้วย
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอนุบาล 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.30 น. และขอให้โรงเรียนที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านำปลั๊กพวงสายไฟในสภาพที่ใหม่มาด้วย
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้อง 15 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้อง 16 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 1 และ 2 ห้อง ห้อง 17 ห้อง 18 ห้อง 20 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้อง 21 ห้อง 22 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารประถม ชั้น 1 ห้อง ห้อง 1 - ห้อง 4 10 พ.ย. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารประถม ชั้น 2 ห้อง ห้อง 5 - ห้อง 8 10 พ.ย. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง ห้อง 11 ห้อง 12 10 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง ห้อง 13 ห้อง 14 10 พ.ย. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เต็นท์ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.30 น. และขอให้โรงเรียนนำปลั๊กพวงสายไฟสภาพใหม่มาด้วย
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา เต็นท์ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.30 น. และขอให้โรงเรียนนำปลั๊กพวงสายไฟสภาพใหม่มาด้วย
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.30 น. และขอให้โรงเรียนนำปลั๊กพวงสายไฟในสภาพใหม่มาด้วย
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.30 น. และขอให้โรงเรียนนำปลั๊กพวงสายไฟในสภาพใหม่มาด้วย
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้อง 19 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา อาคารมัธยม ชั้น 2 ห้อง ห้อง 19 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 07.00-08.30 น. ณ เต็นท์รับรายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]