หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ระหว่าง วันที่ 3-22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 2และ 3 ห้อง com1,com2 ( รายงานตัว 7.00-8.00 น.) 6 พ.ย. 2559 9.00-11.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 4 ห้อง com3---รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย 6 พ.ย. 2559 9.00-14.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 4 ห้อง com3---รายงานตัว 7.00-8.00 น. 7 พ.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 4 ห้อง com3---รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย 6 พ.ย. 2559 9.00-14.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 4 ห้อง com3----รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย 6 พ.ย. 2559 9.00-14.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.ให้แต่ละทีมจัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มมาด้วย
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น ชั้น 2และ 3 ห้อง com1,com2-----รายงานตัว 7.00-8.00 น. 7 พ.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 3 ห้อง com2-----รายงานตัว 7.00-8.00 น. 7 พ.ย. 2559 9.00-12.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น ชั้น 2และ 3 ห้อง com1,com2-----รายงานตัว 10.00-11.00 น. 6 พ.ย. 2559 12.00-15.00 รายงานตัว 10.00-11.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 4 ห้อง com3------รายงานตัว 10.00-11.00 น. 7 พ.ย. 2559 12.00-15.00 รายงานตัว 10.00-11.00 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 3 ห้อง com2--รายงานตัว 11.00-12.00 น. 7 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 3 ห้อง com2---รายงานตัว 11.00-12.00 น. 7 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว 11.00-12.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาคาร อบจ.ชลบุรี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน(ครึ่งหลัง)-----รายงานตัว 7.00-8.00 น. (ทางสถานที่ได้จัดเตรียมเก้าอี้3 ตัวและโต๊ะ1 ตัว) 7 พ.ย. 2559 9.00-11.00 รายงานตัว 7.00-8.00 น. (ทางสถานที่ได้จัดเตรียมเก้าอี้3 ตัวและโต๊ะ1 ตัว)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]