สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 32 18 7 57 67 11 5 2 83
2 อนุบาลเกาะจันทน์ 25 20 9 54 62 13 8 8 83
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 18 2 4 24 25 8 5 1 38
4 อนุบาลบ่อทอง 8 5 8 21 23 10 2 7 35
5 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 8 5 0 13 16 6 3 3 25
6 บ้านตลาดเนินหิน 7 2 2 11 11 3 0 2 14
7 เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 5 8 4 17 18 7 2 6 27
8 บ้านหนองเกตุ 5 5 6 16 23 6 8 3 37
9 บ้านบึงตะกู 5 3 2 10 12 1 1 2 14
10 วัดโป่งตามุข 4 4 0 8 8 1 0 1 9
11 วัดนากระรอก 4 2 3 9 12 10 3 5 25
12 วัดเกาะลอย 4 2 0 6 6 0 0 0 6
13 บ้านห้วยหวาย 4 1 2 7 7 6 3 6 16
14 วัฒนานุศาสน์ 3 7 6 16 18 5 2 0 25
15 บ้านเขาใหญ่ 3 2 1 6 8 5 3 5 16
16 บ้านบ่อกวางทอง 2 6 6 14 11 13 2 7 26
17 วัดศรีประชาราม 2 5 7 14 22 11 3 1 36
18 วัดแก้วศิลาราม 2 5 2 9 10 6 3 4 19
19 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 2 2 1 5 10 4 4 3 18
20 บ้านโปร่งเกตุ 2 1 3 6 6 4 3 3 13
21 บ้านหนองข่า 2 1 2 5 6 5 4 1 15
22 บ้านคลองตาเพชร 2 0 2 4 4 7 0 4 11
23 วัดบ้านเก่า 2 0 0 2 5 1 1 0 7
24 วัดอัมพวนาราม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
25 บ้านเขาดินวังตาสี 1 4 0 5 8 0 1 0 9
26 บ้านอ่างกระพงศ์ 1 2 1 4 6 3 4 4 13
27 บ้านคลองมือไทร 1 2 1 4 2 0 2 2 4
28 วัดชุมแสงศรีวนาราม 1 2 0 3 5 0 3 0 8
29 นันทนวิทย์ 1 1 3 5 12 8 3 3 23
30 บ้านคลองโอ่ง 1 1 2 4 5 1 0 2 6
31 ชุมชนวัดหนองตำลึง 1 1 2 4 4 4 2 0 10
32 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 4 4 5 0 13
33 วัดห้วยยาง 1 1 0 2 6 6 4 3 16
34 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 0 2 4 4 4 2 12
35 วัดทรงธรรม 1 1 0 2 4 1 1 0 6
36 บุญญวิทยาคาร 1 1 0 2 3 2 3 0 8
37 สวนป่าเขาชะอางค์ 1 1 0 2 3 1 3 1 7
38 วัดโคกพระศิลาราม 1 0 2 3 4 2 2 0 8
39 วัดป่าแก้ว 1 0 1 2 3 3 2 3 8
40 วัดหนองสังข์ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
41 บ้านห้วยตากด้าย 1 0 1 2 1 3 0 1 4
42 วัดเขาวนาพุทธาราม 1 0 0 1 3 0 1 1 4
43 ชุมชนวัดโบสถ์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
44 วัดหนองกาน้ำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
46 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านโค้งประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดบ้านศาลา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านทับร้าง 0 3 3 6 10 7 3 0 20
50 บ้านหนองชุมเห็ด 0 2 6 8 7 6 7 7 20
51 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 0 2 2 4 8 5 1 1 14
52 เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 0 2 2 4 6 2 6 2 14
53 วัดทุ่งเหียง 0 1 2 3 5 3 3 2 11
54 วัดบ้านงิ้ว 0 1 2 3 4 1 1 0 6
55 วัดหลวงพรหมาวาส 0 1 1 2 2 0 0 0 2
56 วัดเขาคีรีรมย์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
57 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 3 2 1 3 6
58 ประชาสงเคราะห์ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
59 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 3 0 1 1 4
60 บ้านวังมะเดื่อ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
61 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
62 บ้านคลองปริง 0 1 0 1 1 5 0 0 6
63 บ้านเนินทุ่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
65 วัดเซิดสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดหนองม่วงใหม่ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
67 วัดโป่งปากดง 0 0 3 3 3 2 4 2 9
68 บ้านย่านซื่อ 0 0 2 2 2 2 0 1 4
69 วัดพานทอง 0 0 2 2 1 2 3 0 6
70 ท่าข้ามพิทยาคม 0 0 1 1 4 2 3 5 9
71 บ้านธรรมรัตน์ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
72 บ้านขุนชำนาญ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
73 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
74 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 5 5 1 11
75 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 0 0 1 1 1 3 2 2 6
76 วัดหนองกะขะ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
77 บ้านทรายมูล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
78 บ้านเนินถาวร 0 0 1 1 1 1 0 2 2
79 บ้านแปลงกระถิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดหนองแช่แว่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 วัดกลางคลองหลวง 0 0 1 1 0 3 0 0 3
82 บ้านบางหัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
83 วัดโคกขี้หนอน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
84 บ้านคลองโค 0 0 0 0 2 0 1 0 3
85 บ้านสระนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
86 วัดโคกเพลาะ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
87 วัดสำเภาทอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
88 เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 0 0 0 0 1 3 4 4 8
89 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
90 วัดแปลงเกต 0 0 0 0 1 2 0 0 3
91 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 0 0 0 0 1 1 2 5 4
92 วัดนาวังหิน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
93 บ้านเขาสัตตพรหม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
94 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
95 วัดบ้านกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านแปลง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
97 เพลินจิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 วัดเนินตามาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 อนุบาลอุดมธรรมรส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 5 4 0 9
103 บ้านเขาอำนวยสุข 0 0 0 0 0 2 2 1 4
104 วัดวรพรตสังฆาวาส 0 0 0 0 0 2 0 1 2
105 บ้านเนิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
106 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านเขาวังแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
110 วัดแหลมแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
111 วัดท่าบุญมี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
112 วัดหัวถนน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
114 บ้านไร่เสธ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองขยาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 ศรีมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดเนินสัก 0 0 0 0 0 0 2 2 2
119 บ้านหนองยายหมาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
120 บ้านหนองพรหม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านทับสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านบางแสม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 177 148 131 456 589 291 185 156 1,065