สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 33 18 8 59 69 12 5 2 86
2 อนุบาลเกาะจันทน์ 32 23 9 64 72 16 8 8 96
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 18 2 4 24 25 8 5 1 38
4 อนุบาลบ่อทอง 9 5 9 23 24 10 3 8 37
5 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 8 5 0 13 16 6 3 3 25
6 บ้านตลาดเนินหิน 7 2 2 11 11 3 0 2 14
7 เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 6 8 4 18 19 7 2 6 28
8 วัดแก้วศิลาราม 6 6 2 14 15 6 3 4 24
9 วัดนากระรอก 6 3 3 12 15 10 3 5 28
10 บ้านหนองเกตุ 5 5 6 16 23 6 8 3 37
11 บ้านบึงตะกู 5 3 2 10 12 1 1 2 14
12 วัดโป่งตามุข 4 5 0 9 9 1 0 1 10
13 บ้านห้วยหวาย 4 2 4 10 11 6 3 6 20
14 ชุมชนวัดหนองตำลึง 4 2 2 8 7 4 3 0 14
15 วัดเกาะลอย 4 2 0 6 6 0 0 0 6
16 วัดป่าแก้ว 4 1 1 6 7 3 2 3 12
17 วัฒนานุศาสน์ 3 7 6 16 18 5 2 0 25
18 บ้านเขาใหญ่ 3 2 1 6 8 5 3 5 16
19 วัดเซิดสำราญ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
20 บ้านบ่อกวางทอง 2 7 8 17 14 14 2 8 30
21 วัดศรีประชาราม 2 5 7 14 22 11 3 1 36
22 บ้านหนองข่า 2 2 3 7 7 7 4 1 18
23 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 2 2 1 5 10 4 4 3 18
24 บ้านโปร่งเกตุ 2 1 3 6 6 4 3 3 13
25 บ้านคลองตาเพชร 2 0 2 4 4 7 0 4 11
26 วัดบ้านเก่า 2 0 0 2 5 1 1 0 7
27 วัดอัมพวนาราม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
28 บ้านเขาดินวังตาสี 1 4 0 5 8 0 1 0 9
29 วัดแปลงเกต 1 3 0 4 5 2 0 0 7
30 บ้านอ่างกระพงศ์ 1 2 1 4 6 3 4 4 13
31 บ้านคลองมือไทร 1 2 1 4 2 0 2 2 4
32 วัดชุมแสงศรีวนาราม 1 2 0 3 5 0 3 0 8
33 นันทนวิทย์ 1 1 3 5 12 8 3 3 23
34 บ้านคลองโอ่ง 1 1 2 4 5 1 0 2 6
35 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 1 1 3 5 4 4 2 13
36 บ้านหนองใหญ่ 1 1 1 3 4 4 5 0 13
37 วัดหนองสังข์ 1 1 1 3 4 1 1 1 6
38 วัดห้วยยาง 1 1 0 2 6 8 4 3 18
39 วัดทรงธรรม 1 1 0 2 4 1 1 0 6
40 บุญญวิทยาคาร 1 1 0 2 3 2 3 0 8
41 สวนป่าเขาชะอางค์ 1 1 0 2 3 1 3 1 7
42 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1 1 0 2 3 1 2 5 6
43 วัดโคกพระศิลาราม 1 0 2 3 4 2 2 0 8
44 บ้านห้วยตากด้าย 1 0 1 2 1 3 0 1 4
45 วัดกลางคลองหลวง 1 0 1 2 1 3 0 0 4
46 วัดเขาวนาพุทธาราม 1 0 0 1 3 0 1 1 4
47 ชุมชนวัดโบสถ์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
48 วัดหนองกาน้ำ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
50 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านโค้งประดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดบ้านศาลา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านทับร้าง 0 3 3 6 11 7 3 0 21
54 บ้านหนองชุมเห็ด 0 2 6 8 7 6 7 7 20
55 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 0 2 2 4 8 5 1 1 14
56 เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 0 2 2 4 6 2 6 2 14
57 วัดทุ่งเหียง 0 1 2 3 5 3 3 2 11
58 วัดบ้านงิ้ว 0 1 2 3 4 1 1 0 6
59 วัดหลวงพรหมาวาส 0 1 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดเขาคีรีรมย์ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
61 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 3 2 1 3 6
62 ประชาสงเคราะห์ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
63 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 3 0 1 1 4
64 บ้านวังมะเดื่อ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
65 บ้านทุ่งน้อย 0 1 0 1 2 1 1 0 4
66 บ้านคลองปริง 0 1 0 1 1 5 0 0 6
67 บ้านเนินทุ่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
68 วัดบ้านไร่ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
69 วัดบางนาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดหนองม่วงใหม่ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
71 วัดโป่งปากดง 0 0 3 3 3 2 4 2 9
72 บ้านย่านซื่อ 0 0 2 2 2 2 0 1 4
73 วัดพานทอง 0 0 2 2 1 2 3 0 6
74 ท่าข้ามพิทยาคม 0 0 1 1 4 2 3 5 9
75 บ้านธรรมรัตน์ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
76 บ้านขุนชำนาญ 0 0 1 1 2 0 0 2 2
77 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
78 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 5 5 1 11
79 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 0 0 1 1 1 3 2 2 6
80 วัดหนองกะขะ 0 0 1 1 1 1 2 1 4
81 บ้านทรายมูล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
82 บ้านเนินถาวร 0 0 1 1 1 1 0 2 2
83 บ้านน้ำซับ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 บ้านแปลงกระถิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดหนองแช่แว่น 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านบางหัก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
87 วัดโคกขี้หนอน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
88 บ้านคลองโค 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 บ้านสระนา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
90 วัดโคกเพลาะ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
91 วัดสำเภาทอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
92 เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 0 0 0 0 1 3 4 4 8
93 บ้านเขาอำนวยสุข 0 0 0 0 1 2 2 1 5
94 บ้านคลองยาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
95 วัดนาวังหิน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
96 บ้านเขาสัตตพรหม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
97 บ้านเนินดินแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
98 วัดบ้านกลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 บ้านแปลง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 เพลินจิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดเนินตามาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 อนุบาลอุดมธรรมรส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 5 4 0 9
105 วัดวรพรตสังฆาวาส 0 0 0 0 0 2 0 1 2
106 บ้านเนิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 บ้านหนองเสม็ด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 วัดเนินสัก 0 0 0 0 0 1 2 2 3
111 บ้านเขาวังแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
112 วัดแหลมแค 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 วัดท่าบุญมี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดหัวถนน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
116 บ้านไร่เสธ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 บ้านหนองขยาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 ศรีมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองยายหมาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
121 บ้านหนองพรหม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 บ้านทับสูง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 บ้านบางแสม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 205 165 140 510 642 302 187 158 1,131