สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 67 11 5 2 83
2 อนุบาลเกาะจันทน์ 62 13 8 8 83
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 25 8 5 1 38
4 อนุบาลบ่อทอง 23 10 2 7 35
5 บ้านหนองเกตุ 23 6 8 3 37
6 วัดศรีประชาราม 22 11 3 1 36
7 เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 18 7 2 6 27
8 วัฒนานุศาสน์ 18 5 2 0 25
9 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 16 6 3 3 25
10 วัดนากระรอก 12 10 3 5 25
11 นันทนวิทย์ 12 8 3 3 23
12 บ้านบึงตะกู 12 1 1 2 14
13 บ้านบ่อกวางทอง 11 13 2 7 26
14 บ้านตลาดเนินหิน 11 3 0 2 14
15 บ้านทับร้าง 10 7 3 0 20
16 วัดแก้วศิลาราม 10 6 3 4 19
17 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 10 4 4 3 18
18 บ้านเขาใหญ่ 8 5 3 5 16
19 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 8 5 1 1 14
20 วัดโป่งตามุข 8 1 0 1 9
21 บ้านเขาดินวังตาสี 8 0 1 0 9
22 บ้านหนองชุมเห็ด 7 6 7 7 20
23 บ้านห้วยหวาย 7 6 3 6 16
24 วัดห้วยยาง 6 6 4 3 16
25 บ้านหนองข่า 6 5 4 1 15
26 บ้านโปร่งเกตุ 6 4 3 3 13
27 บ้านอ่างกระพงศ์ 6 3 4 4 13
28 เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 6 2 6 2 14
29 วัดเกาะลอย 6 0 0 0 6
30 วัดทุ่งเหียง 5 3 3 2 11
31 วัดบ้านเก่า 5 1 1 0 7
32 บ้านคลองโอ่ง 5 1 0 2 6
33 วัดชุมแสงศรีวนาราม 5 0 3 0 8
34 บ้านคลองตาเพชร 4 7 0 4 11
35 บ้านหนองใหญ่ 4 4 5 0 13
36 บ้านสระสี่เหลี่ยม 4 4 4 2 12
37 ชุมชนวัดหนองตำลึง 4 4 2 0 10
38 ท่าข้ามพิทยาคม 4 2 3 5 9
39 วัดโคกพระศิลาราม 4 2 2 0 8
40 วัดทรงธรรม 4 1 1 0 6
41 วัดบ้านงิ้ว 4 1 1 0 6
42 วัดป่าแก้ว 3 3 2 3 8
43 วัดโป่งปากดง 3 2 4 2 9
44 บุญญวิทยาคาร 3 2 3 0 8
45 บ้านหนองสองห้อง 3 2 1 3 6
46 บ้านธรรมรัตน์ 3 2 0 1 5
47 สวนป่าเขาชะอางค์ 3 1 3 1 7
48 วัดหนองสังข์ 3 1 1 1 5
49 วัดอัมพวนาราม 3 1 0 0 4
50 วัดเขาวนาพุทธาราม 3 0 1 1 4
51 ประชาสงเคราะห์ 3 0 1 1 4
52 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 3 0 1 1 4
53 บ้านย่านซื่อ 2 2 0 1 4
54 วัดโคกขี้หนอน 2 1 2 0 5
55 บ้านวังมะเดื่อ 2 1 1 1 4
56 ชุมชนวัดโบสถ์ 2 1 1 0 4
57 บ้านทุ่งน้อย 2 1 1 0 4
58 บ้านคลองมือไทร 2 0 2 2 4
59 บ้านคลองโค 2 0 1 0 3
60 บ้านสระนา 2 0 1 0 3
61 บ้านขุนชำนาญ 2 0 0 2 2
62 วัดโคกเพลาะ 2 0 0 1 2
63 วัดสำเภาทอง 2 0 0 1 2
64 วัดหนองกาน้ำ 2 0 0 0 2
65 วัดหลวงพรหมาวาส 2 0 0 0 2
66 บ้านคลองใหญ่ 2 0 0 0 2
67 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1 5 5 1 11
68 บ้านคลองปริง 1 5 0 0 6
69 เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 1 3 4 4 8
70 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1 3 2 2 6
71 บ้านห้วยตากด้าย 1 3 0 1 4
72 วัดพานทอง 1 2 3 0 6
73 บ้านหนองยาง 1 2 2 0 5
74 บ้านคลองยาง 1 2 0 0 3
75 วัดแปลงเกต 1 2 0 0 3
76 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 1 1 2 5 4
77 วัดหนองกะขะ 1 1 2 1 4
78 วัดนาวังหิน 1 1 2 0 4
79 วัดเขาคีรีรมย์ 1 1 1 0 3
80 บ้านทรายมูล 1 1 1 0 3
81 บ้านเนินถาวร 1 1 0 2 2
82 บ้านเขาสัตตพรหม 1 1 0 1 2
83 บ้านเนินทุ่ง 1 1 0 0 2
84 บ้านเนินดินแดง 1 1 0 0 2
85 วัดบ้านกลาง 1 1 0 0 2
86 วัดบ้านไร่ 1 0 1 1 2
87 บ้านแปลง 1 0 1 0 2
88 เพลินจิตวิทยา 1 0 0 1 1
89 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 0 1
90 บ้านโค้งประดู่ 1 0 0 0 1
91 วัดบ้านศาลา 1 0 0 0 1
92 วัดเซิดสำราญ 1 0 0 0 1
93 บ้านแปลงกระถิน 1 0 0 0 1
94 วัดหนองแช่แว่น 1 0 0 0 1
95 บ้านน้ำซับ 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 0 1
97 วัดเนินตามาก 1 0 0 0 1
98 อนุบาลอุดมธรรมรส 1 0 0 0 1
99 เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 0 5 4 0 9
100 วัดกลางคลองหลวง 0 3 0 0 3
101 บ้านเขาอำนวยสุข 0 2 2 1 4
102 วัดวรพรตสังฆาวาส 0 2 0 1 2
103 วัดหนองม่วงใหม่ 0 2 0 0 2
104 บ้านเนิน 0 2 0 0 2
105 บ้านหนองหัวหมู 0 2 0 0 2
106 บ้านหนองเสม็ด 0 2 0 0 2
107 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 2 0 0 2
108 บ้านเขาวังแก้ว 0 1 1 1 2
109 วัดแหลมแค 0 1 1 0 2
110 วัดท่าบุญมี 0 1 1 0 2
111 วัดหัวถนน 0 1 1 0 2
112 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 1 0 1 1
113 บ้านบางหัก 0 1 0 0 1
114 บ้านไร่เสธ์ 0 1 0 0 1
115 บ้านสามแยก 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองขยาด 0 1 0 0 1
117 ศรีมณีวิทยา 0 1 0 0 1
118 วัดเนินสัก 0 0 2 2 2
119 บ้านหนองยายหมาด 0 0 2 0 2
120 บ้านหนองพรหม 0 0 1 0 1
121 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 1 0
122 บ้านทับสูง 0 0 0 1 0
123 บ้านบางแสม 0 0 0 1 0
124 วัดหนองปรือ 0 0 0 1 0
รวม 589 291 185 156 1,221