สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะจันทน์ 72 16 8 8 96
2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย 69 12 5 2 86
3 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 25 8 5 1 38
4 อนุบาลบ่อทอง 24 10 3 8 37
5 บ้านหนองเกตุ 23 6 8 3 37
6 วัดศรีประชาราม 22 11 3 1 36
7 เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 19 7 2 6 28
8 วัฒนานุศาสน์ 18 5 2 0 25
9 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 16 6 3 3 25
10 วัดนากระรอก 15 10 3 5 28
11 วัดแก้วศิลาราม 15 6 3 4 24
12 บ้านบ่อกวางทอง 14 14 2 8 30
13 นันทนวิทย์ 12 8 3 3 23
14 บ้านบึงตะกู 12 1 1 2 14
15 บ้านทับร้าง 11 7 3 0 21
16 บ้านห้วยหวาย 11 6 3 6 20
17 บ้านตลาดเนินหิน 11 3 0 2 14
18 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 10 4 4 3 18
19 วัดโป่งตามุข 9 1 0 1 10
20 บ้านเขาใหญ่ 8 5 3 5 16
21 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 8 5 1 1 14
22 บ้านเขาดินวังตาสี 8 0 1 0 9
23 บ้านหนองข่า 7 7 4 1 18
24 บ้านหนองชุมเห็ด 7 6 7 7 20
25 ชุมชนวัดหนองตำลึง 7 4 3 0 14
26 วัดป่าแก้ว 7 3 2 3 12
27 วัดห้วยยาง 6 8 4 3 18
28 บ้านโปร่งเกตุ 6 4 3 3 13
29 บ้านอ่างกระพงศ์ 6 3 4 4 13
30 เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 6 2 6 2 14
31 วัดเกาะลอย 6 0 0 0 6
32 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 4 4 2 13
33 วัดทุ่งเหียง 5 3 3 2 11
34 วัดแปลงเกต 5 2 0 0 7
35 วัดบ้านเก่า 5 1 1 0 7
36 บ้านคลองโอ่ง 5 1 0 2 6
37 วัดชุมแสงศรีวนาราม 5 0 3 0 8
38 บ้านคลองตาเพชร 4 7 0 4 11
39 บ้านหนองใหญ่ 4 4 5 0 13
40 ท่าข้ามพิทยาคม 4 2 3 5 9
41 วัดโคกพระศิลาราม 4 2 2 0 8
42 วัดหนองสังข์ 4 1 1 1 6
43 วัดทรงธรรม 4 1 1 0 6
44 วัดบ้านงิ้ว 4 1 1 0 6
45 วัดเซิดสำราญ 4 0 0 0 4
46 วัดโป่งปากดง 3 2 4 2 9
47 บุญญวิทยาคาร 3 2 3 0 8
48 บ้านหนองสองห้อง 3 2 1 3 6
49 บ้านธรรมรัตน์ 3 2 0 1 5
50 สวนป่าเขาชะอางค์ 3 1 3 1 7
51 ไทยรัฐวิทยา ๔๒ 3 1 2 5 6
52 วัดอัมพวนาราม 3 1 0 0 4
53 วัดเขาวนาพุทธาราม 3 0 1 1 4
54 ประชาสงเคราะห์ 3 0 1 1 4
55 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 3 0 1 1 4
56 บ้านย่านซื่อ 2 2 0 1 4
57 วัดโคกขี้หนอน 2 1 2 0 5
58 บ้านวังมะเดื่อ 2 1 1 1 4
59 ชุมชนวัดโบสถ์ 2 1 1 0 4
60 บ้านทุ่งน้อย 2 1 1 0 4
61 บ้านคลองมือไทร 2 0 2 2 4
62 บ้านคลองโค 2 0 1 0 3
63 บ้านสระนา 2 0 1 0 3
64 บ้านขุนชำนาญ 2 0 0 2 2
65 วัดโคกเพลาะ 2 0 0 1 2
66 วัดสำเภาทอง 2 0 0 1 2
67 วัดหนองกาน้ำ 2 0 0 0 2
68 วัดหลวงพรหมาวาส 2 0 0 0 2
69 บ้านคลองใหญ่ 2 0 0 0 2
70 วัดยุคลราษฎร์สามัคคี 1 5 5 1 11
71 บ้านคลองปริง 1 5 0 0 6
72 เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 1 3 4 4 8
73 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1 3 2 2 6
74 บ้านห้วยตากด้าย 1 3 0 1 4
75 วัดกลางคลองหลวง 1 3 0 0 4
76 วัดพานทอง 1 2 3 0 6
77 บ้านเขาอำนวยสุข 1 2 2 1 5
78 บ้านหนองยาง 1 2 2 0 5
79 บ้านคลองยาง 1 2 0 0 3
80 วัดหนองกะขะ 1 1 2 1 4
81 วัดนาวังหิน 1 1 2 0 4
82 วัดเขาคีรีรมย์ 1 1 1 0 3
83 บ้านทรายมูล 1 1 1 0 3
84 บ้านเนินถาวร 1 1 0 2 2
85 บ้านเขาสัตตพรหม 1 1 0 1 2
86 บ้านเนินทุ่ง 1 1 0 0 2
87 บ้านน้ำซับ 1 1 0 0 2
88 บ้านเนินดินแดง 1 1 0 0 2
89 วัดบ้านกลาง 1 1 0 0 2
90 วัดบ้านไร่ 1 0 1 1 2
91 บ้านแปลง 1 0 1 0 2
92 เพลินจิตวิทยา 1 0 0 1 1
93 บ้านเจ็ดเนิน 1 0 0 0 1
94 บ้านโค้งประดู่ 1 0 0 0 1
95 วัดบ้านศาลา 1 0 0 0 1
96 วัดบางนาง 1 0 0 0 1
97 บ้านแปลงกระถิน 1 0 0 0 1
98 วัดหนองแช่แว่น 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 0 1
100 วัดเนินตามาก 1 0 0 0 1
101 อนุบาลอุดมธรรมรส 1 0 0 0 1
102 เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 0 5 4 0 9
103 วัดวรพรตสังฆาวาส 0 2 0 1 2
104 วัดหนองม่วงใหม่ 0 2 0 0 2
105 บ้านเนิน 0 2 0 0 2
106 บ้านหนองหัวหมู 0 2 0 0 2
107 บ้านหนองเสม็ด 0 2 0 0 2
108 สวนป่าคลองตาเพชรบน 0 2 0 0 2
109 วัดเนินสัก 0 1 2 2 3
110 บ้านเขาวังแก้ว 0 1 1 1 2
111 วัดแหลมแค 0 1 1 0 2
112 วัดท่าบุญมี 0 1 1 0 2
113 วัดหัวถนน 0 1 1 0 2
114 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 1 0 1 1
115 บ้านบางหัก 0 1 0 0 1
116 บ้านไร่เสธ์ 0 1 0 0 1
117 บ้านสามแยก 0 1 0 0 1
118 บ้านหนองขยาด 0 1 0 0 1
119 ศรีมณีวิทยา 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองยายหมาด 0 0 2 0 2
121 บ้านหนองพรหม 0 0 1 0 1
122 บ้านทับสูง 0 0 0 1 0
123 บ้านคลองกุ่ม 0 0 0 1 0
124 บ้านบางแสม 0 0 0 1 0
125 วัดหนองปรือ 0 0 0 1 0
รวม 642 302 187 158 1,289