หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 , 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาว สุพิชฌาย์ อนุรักษ์ สพป.ชลบุรี 2 เจ้าหน้าที่คะแนน  
2 นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ สพป.ชลบุรี 2 เจ้าหน้าที่คะแนน  
3 นายดริศ อิทธิธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ เจ้าหน้าที่คะแนน  
4 นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม เจ้าหน้าที่คะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ โทร. 0818528533 e-mail sornor.cbi2@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]