หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 8 19 13
2 003 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 15 27 23
3 002 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 4 9 5
4 010 โรงเรียนนันทนวิทย์ 26 75 32
5 011 โรงเรียนนันทนวิทย์ 0 0 0
6 071 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 8 17 12
7 013 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 5 11 6
8 019 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1 2 1
9 021 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 20 36 29
10 022 โรงเรียนบ้านคลองปริง 6 11 6
11 024 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 7 6
12 020 โรงเรียนบ้านคลองโค 3 5 3
13 026 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 8 19 11
14 025 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 2 4 3
15 029 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 21 52 32
16 030 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 16 57 28
17 031 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 9 4
18 032 โรงเรียนบ้านทับร้าง 22 43 31
19 033 โรงเรียนบ้านทับสูง 2 2 1
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 11 7
21 035 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 7 14 11
22 036 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 2 4 2
23 044 โรงเรียนบ้านบางหัก 1 1 1
24 043 โรงเรียนบ้านบางแสม 1 1 1
25 045 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 16 49 29
26 042 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 39 64 51
27 049 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 5 8 5
28 051 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 5 7 6
29 052 โรงเรียนบ้านสระนา 3 9 6
30 053 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 15 26 19
31 054 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 1 1
32 056 โรงเรียนบ้านหนองขยาด 1 3 2
33 057 โรงเรียนบ้านหนองข่า 20 36 22
34 058 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 28 55 34
35 061 โรงเรียนบ้านหนองพรหม 1 3 1
36 062 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 6 5
37 063 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 2 4 4
38 064 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 13 10
39 066 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 8 4
40 055 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 40 90 63
41 065 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 2 4 3
42 060 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 3 2
43 059 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 3 6 4
44 068 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 5 13 8
45 069 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 28 50 33
46 070 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 17 38 30
47 012 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 41 158 62
48 014 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 9 29 17
49 015 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 3 8 5
50 016 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 3 4 4
51 018 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 6 10 6
52 017 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 22 53 32
53 028 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1 35 7
54 041 โรงเรียนบ้านเนิน 3 9 3
55 037 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2 4 3
56 038 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 4 5 4
57 039 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 2 8 4
58 040 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า 0 0 0
59 047 โรงเรียนบ้านแปลง 2 5 3
60 046 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1 3 2
61 027 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 1 1 1
62 048 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 16 26 17
63 050 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 2 3 2
64 072 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 5 9 7
65 074 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 26 51 39
66 075 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 4 9 7
67 083 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 8 16 13
68 085 โรงเรียนวัดทรงธรรม 6 16 8
69 087 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 13 25 20
70 086 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 2 2 2
71 088 โรงเรียนวัดนากระรอก 33 63 38
72 089 โรงเรียนวัดนาวังหิน 4 12 8
73 092 โรงเรียนวัดบางนาง 1 1 1
74 093 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 2 4 3
75 095 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 6 11 9
76 097 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1 1 1
77 094 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 7 22 13
78 096 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 5 3
79 099 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 15 24 21
80 103 โรงเรียนวัดพานทอง 6 16 6
81 105 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 3 9 5
82 106 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 37 63 45
83 107 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 3 9 3
84 108 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 31 85 48
85 109 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 5 7 6
86 110 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 2 18 6
87 112 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 1 1
88 113 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 2 3 2
89 114 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 7 17 14
90 111 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 1 2 2
91 115 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 0 0 0
92 116 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 2 3 3
93 118 โรงเรียนวัดหัวถนน 2 4 2
94 117 โรงเรียนวัดห้วยยาง 21 32 29
95 121 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 4 5 4
96 076 โรงเรียนวัดเกาะลอย 6 14 6
97 078 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 3 3 3
98 079 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 5 7 5
99 084 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 4 8 6
100 090 โรงเรียนวัดเนินตามาก 1 1 1
101 091 โรงเรียนวัดเนินสัก 5 12 5
102 077 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 28 52 40
103 100 โรงเรียนวัดแปลงเกต 7 20 12
104 119 โรงเรียนวัดแหลมแค 3 8 6
105 080 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 7 12 6
106 081 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 8 36 16
107 082 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 4 6 4
108 101 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 15 63 33
109 102 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 12 20 12
110 120 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ 0 0 0
111 122 โรงเรียนศรีมณีวิทยา 1 1 1
112 124 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 2 3 3
113 126 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 48 84 66
114 127 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 88 227 138
115 128 โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ 0 0 0
116 129 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 5 7 6
117 130 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 15 28 23
118 131 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี 0 0 0
119 132 โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส 1 3 2
120 125 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 105 312 170
121 073 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 2 2 2
122 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 13 31 17
123 004 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 16 42 23
124 023 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 7 17 8
125 067 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 22 19
126 104 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 13 25 20
127 123 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 8 26 10
128 005 โรงเรียนเทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 16 27 20
129 006 โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 12 25 21
130 007 โรงเรียนเทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 11 14 11
131 008 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 34 88 50
รวม 1336 3084 1916
5000

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ โทร. 0818528533 e-mail sornor.cbi2@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]