หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 105 72 69.23% 16 15.38% 8 7.69% 8 7.69% 104
2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 88 69 78.41% 12 13.64% 5 5.68% 2 2.27% 88
3 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 41 25 64.1% 8 20.51% 5 12.82% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 48 24 53.33% 10 22.22% 3 6.67% 8 17.78% 45
5 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 40 23 57.5% 6 15% 8 20% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 37 22 59.46% 11 29.73% 3 8.11% 1 2.7% 37
7 โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 34 19 55.88% 7 20.59% 2 5.88% 6 17.65% 34
8 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 26 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
9 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 31 16 57.14% 6 21.43% 3 10.71% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนวัดนากระรอก 33 15 45.45% 10 30.3% 3 9.09% 5 15.15% 33
11 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 28 15 53.57% 6 21.43% 3 10.71% 4 14.29% 28
12 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 39 14 36.84% 14 36.84% 2 5.26% 8 21.05% 38
13 โรงเรียนนันทนวิทย์ 26 12 46.15% 8 30.77% 3 11.54% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนบ้านทับร้าง 22 11 52.38% 7 33.33% 3 14.29% 0 0% 21
16 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 28 11 42.31% 6 23.08% 3 11.54% 6 23.08% 26
17 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 21 10 47.62% 4 19.05% 4 19.05% 3 14.29% 21
19 โรงเรียนวัดโป่งตามุข 15 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 22 8 38.1% 5 23.81% 3 14.29% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านหนองข่า 20 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 28 7 25.93% 6 22.22% 7 25.93% 7 25.93% 27
25 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 15 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
26 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
27 โรงเรียนวัดห้วยยาง 21 6 28.57% 8 38.1% 4 19.05% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
29 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 17 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนเทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 16 6 37.5% 2 12.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนวัดเกาะลอย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 15 5 33.33% 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนวัดแปลงเกต 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
37 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 20 4 26.67% 7 46.67% 0 0% 4 26.67% 15
39 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
40 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 16 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 5 35.71% 14
41 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนวัดทรงธรรม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
45 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนวัดโป่งปากดง 12 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
49 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ 13 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
52 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
54 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
59 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนบ้านคลองโค 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านสระนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
65 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนวัดสำเภาทอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี 13 1 8.33% 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนบ้านคลองปริง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนเทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส 12 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
73 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
75 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดพานทอง 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านคลองยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
81 โรงเรียนวัดนาวังหิน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
85 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดบางนาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดเนินตามาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนเทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ 11 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 9
103 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านเนิน 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดเนินสัก 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
110 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดแหลมแค 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดท่าบุญมี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดหัวถนน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านบางหัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองขยาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนศรีมณีวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านหนองพรหม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านทับสูง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
124 โรงเรียนบ้านบางแสม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
125 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ โทร. 0818528533 e-mail sornor.cbi2@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]