สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 22 18 9 49 59 11 5 3 75
2 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 20 12 10 42 50 30 15 16 95
3 บ้านป่ายุบ 14 5 3 22 19 6 3 7 28
4 บ้านสวนอุดมวิทยา 8 8 11 27 30 17 9 12 56
5 ชุมชนวัดหนองรี 7 5 5 17 23 18 12 9 53
6 เทศบาล1(สถาวร) 6 3 3 12 14 3 6 6 23
7 วัดหนองยาง 6 2 1 9 14 8 7 13 29
8 ต้นกล้าพัฒนา 6 0 1 7 11 6 2 2 19
9 อนุบาลเมืองใหม่ 5 14 6 25 37 6 4 6 47
10 บ้านหนองเขิน 4 3 1 8 13 10 7 9 30
11 บ้านห้วยกะปิ 4 2 2 8 18 14 6 4 38
12 วัดบุญญราศรี 4 1 3 8 14 23 9 10 46
13 วัดราษฏร์สโมสร 4 1 0 5 10 6 3 9 19
14 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 3 5 1 9 28 19 7 11 54
15 ธรรมวาที 3 4 3 10 18 16 5 6 39
16 เทศบาลอินทปัญญา 3 3 8 14 19 12 7 5 38
17 วัดดอนดำรงธรรม 3 3 3 9 10 18 9 11 37
18 วุฒิวิทยา 3 1 3 7 13 8 6 8 27
19 อนุบาลหนองใหญ่ 3 1 0 4 6 10 8 7 24
20 บ้านหนองปลาไหล 3 0 0 3 7 4 5 0 16
21 บ้านป่าแดง 2 4 2 8 14 12 5 1 31
22 วัดราษฏร์ศรัทธา 2 3 3 8 13 15 2 4 30
23 วัดหนองน้ำเขียว 2 2 3 7 8 6 12 4 26
24 บ้านมาบไผ่ 2 2 2 6 9 11 7 0 27
25 กุญแจคริสเตียนวิทยา 2 2 1 5 14 6 6 6 26
26 บ้านห้วยยาง 2 2 0 4 5 2 0 2 7
27 สถาพรพิทยา 2 1 1 4 9 6 5 2 20
28 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 2 1 0 3 10 7 2 5 19
29 บ้านชากนา 2 1 0 3 4 2 0 0 6
30 บ้านหนองตะโก 2 0 2 4 13 13 6 4 32
31 วัดธรรมนิมิตต์ 2 0 1 3 7 4 4 0 15
32 เทศบาลวัดโพธิ์ 2 0 0 2 4 2 3 0 9
33 บ้านบึงกระโดน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
34 ชุมชนบ้านคลองพลู 1 4 1 6 10 13 6 5 29
35 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1 4 0 5 15 9 1 1 25
36 บ้านคลองตะเคียน 1 4 0 5 11 14 9 4 34
37 เทศบาลวัดกำแพง 1 3 3 7 17 7 5 7 29
38 บ้านหนองซ้ำซาก 1 2 0 3 11 9 6 2 26
39 บ้านมาบลำบิด 1 2 0 3 9 5 2 8 16
40 บ้านเนินโมก 1 2 0 3 3 4 3 3 10
41 พิทยรังสี 1 1 3 5 13 7 13 1 33
42 บ้านเขาซก 1 1 2 4 5 2 0 1 7
43 บ้านแหลมแท่น 1 1 1 3 9 13 8 4 30
44 วัดเฉลิมลาภ 1 1 0 2 4 3 5 2 12
45 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 0 1 2 5 2 6 3 13
46 จิ้นฮั้ว 1 0 1 2 4 9 8 7 21
47 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 1 2 2 3 0 2 5
48 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 0 0 1 9 9 4 6 22
49 วัดศรีพโลทัย 1 0 0 1 8 5 6 0 19
50 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1 6 4 4 1 14
51 สุตา 1 0 0 1 6 2 4 0 12
52 กาญจนะวิทยา 1 0 0 1 5 7 3 1 15
53 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 0 0 1 5 6 2 3 13
54 บ้านเขาแรต 1 0 0 1 4 6 4 2 14
55 นาป่ามโนรถ 1 0 0 1 3 10 3 4 16
56 สมคิดจิตต์วิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
57 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 3 2 5 16 13 5 0 34
58 วอนนภาศัพท์ 0 3 2 5 7 9 3 3 19
59 วัดผาสุการาม 0 3 0 3 8 8 4 3 20
60 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 2 4 6 13 9 5 6 27
61 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 2 3 5 14 13 4 5 31
62 อนุบาลวัดอุทยานนที 0 2 1 3 6 11 4 1 21
63 เทศบาลคลองตำหรุ 0 2 1 3 6 8 8 0 22
64 ปรีชานุศาสน์ 0 1 5 6 10 7 1 3 18
65 วัดเขาไผ่ 0 1 3 4 12 5 4 5 21
66 วัฒนดรุณวิทย์ 0 1 1 2 12 6 2 3 20
67 วัดสำนักบก 0 1 1 2 6 12 5 3 23
68 จิรพลวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 1 9
69 บ้านห้างสูง 0 1 1 2 4 4 8 1 16
70 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 0 1 1 2 3 9 10 7 22
71 เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 1 1 2 3 3 1 2 7
72 บ้านหัวโกรก 0 1 0 1 10 8 2 1 20
73 วัดนาเขื่อน 0 1 0 1 7 6 3 1 16
74 บ้านท่าจาม 0 1 0 1 7 5 10 1 22
75 ร่มไม้ 0 1 0 1 6 11 4 5 21
76 บ้านตาลดำ 0 1 0 1 6 2 6 1 14
77 พงศ์สิริวิทยา 0 1 0 1 3 3 8 5 14
78 บ้านเกาะไม้แหลม 0 1 0 1 2 5 0 3 7
79 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 1 0 1 2 3 5 2 10
80 บ้านเขาดิน 0 1 0 1 0 3 0 2 3
81 เพชรพิทยาคม 0 0 2 2 8 7 8 2 23
82 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 2 2 7 9 8 8 24
83 บ้านโป่ง 0 0 2 2 7 4 1 1 12
84 บ้านไร่ไหหลำ 0 0 2 2 4 10 4 3 18
85 บ้านโสม 0 0 1 1 9 4 4 1 17
86 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 1 1 7 10 5 5 22
87 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1 7 2 7 0 16
88 เฮงฮั้ว 0 0 1 1 5 4 7 3 16
89 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 4 5 2 4 11
90 บ้านคลองสิบแปด 0 0 1 1 3 6 2 3 11
91 บ้านมาบกรูด 0 0 1 1 3 5 2 1 10
92 บ้านห้วยมะระ 0 0 1 1 3 2 3 1 8
93 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 1 2 8 5 1 15
94 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 1 1 2 8 3 2 13
95 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 2 2 3 7 7
96 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 9 10 11 7 30
97 บ้านมาบคล้า 0 0 0 0 9 5 2 0 16
98 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 8 6 6 9 20
99 วัดบางเป้ง 0 0 0 0 7 11 7 0 25
100 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 7 9 2 2 18
101 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 6 5 7 3 18
102 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 5 6 8 1 19
103 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 5 3 1 3 9
104 วัดเตาปูน 0 0 0 0 4 6 3 3 13
105 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 4 5 13 2 22
106 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
107 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
108 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 3 2 4 4 9
109 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 2 11 7 3 20
110 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 7 11 8 20
111 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 2 4 6 6 12
112 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
113 เจริญสุขวิทยา 0 0 0 0 1 9 8 5 18
114 เกษมวิทย์ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
115 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 1 3 6 0 10
116 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 1 3 2 2 6
117 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 1 3 2 0 6
118 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
119 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 1 2 1 4 4
120 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 0 5
121 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0 0 0 5 5 0 10
124 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 0 4 4 3 8
125 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 0 3 0 2 3
126 อนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0 0 0 2 6 2 8
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 0 2 3 2
รวม 180 168 147 495 1,026 873 589 430 2,488