สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 23 12 11 46 52 33 16 16 101
2 อนุบาลชลบุรี 22 18 9 49 59 11 5 3 75
3 ชุมชนวัดหนองรี 18 14 8 40 44 19 13 9 76
4 บ้านป่ายุบ 14 5 3 22 19 6 3 7 28
5 วัดหนองยาง 9 3 2 14 18 9 7 13 34
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 8 8 11 27 30 17 9 12 56
7 บ้านห้วยกะปิ 7 9 2 18 27 16 7 4 50
8 เทศบาล1(สถาวร) 6 3 3 12 14 3 6 6 23
9 ต้นกล้าพัฒนา 6 0 1 7 11 6 2 2 19
10 อนุบาลเมืองใหม่ 5 14 6 25 37 6 4 6 47
11 อนุบาลหนองใหญ่ 5 2 1 8 10 10 8 7 28
12 บ้านหนองปลาไหล 5 0 0 5 9 4 5 0 18
13 เทศบาลวัดกำแพง 4 5 4 13 22 8 5 7 35
14 วัดราษฏร์ศรัทธา 4 5 4 13 16 17 2 4 35
15 อนุบาลวัดอุทยานนที 4 3 4 11 11 14 5 1 30
16 วัดดอนดำรงธรรม 4 3 3 10 11 18 9 11 38
17 บ้านหนองเขิน 4 3 1 8 13 10 7 9 30
18 วัดบุญญราศรี 4 1 3 8 14 23 9 10 46
19 วัดราษฏร์สโมสร 4 1 0 5 10 6 3 9 19
20 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 3 5 1 9 28 19 7 11 54
21 ธรรมวาที 3 4 3 10 18 16 5 6 39
22 เทศบาลอินทปัญญา 3 3 8 14 19 12 7 5 38
23 วุฒิวิทยา 3 1 3 7 13 8 6 8 27
24 บ้านมาบคล้า 3 0 0 3 12 5 2 0 19
25 บ้านป่าแดง 2 4 2 8 14 12 5 1 31
26 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 4 1 7 11 14 6 5 31
27 วัดหนองน้ำเขียว 2 2 3 7 8 6 12 4 26
28 บ้านมาบไผ่ 2 2 2 6 9 11 7 0 27
29 กุญแจคริสเตียนวิทยา 2 2 1 5 14 6 6 6 26
30 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 2 2 0 4 10 7 3 5 20
31 บ้านมาบลำบิด 2 2 0 4 10 5 2 8 17
32 บ้านห้วยยาง 2 2 0 4 5 2 0 2 7
33 บ้านหนองเสือช้าง 2 1 2 5 10 9 8 8 27
34 สถาพรพิทยา 2 1 1 4 9 6 5 2 20
35 บ้านชากนา 2 1 0 3 4 2 0 0 6
36 บ้านหนองตะโก 2 0 2 4 13 13 6 4 32
37 วัดธรรมนิมิตต์ 2 0 1 3 7 4 4 0 15
38 เทศบาลวัดโพธิ์ 2 0 0 2 4 2 3 0 9
39 บ้านบึงกระโดน 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 1 4 0 5 15 9 1 1 25
41 บ้านคลองตะเคียน 1 4 0 5 11 14 9 4 34
42 บ้านหนองซ้ำซาก 1 3 0 4 12 10 6 2 28
43 บ้านเนินโมก 1 2 0 3 3 4 3 3 10
44 พิทยรังสี 1 1 3 5 13 7 13 1 33
45 บ้านเขาซก 1 1 2 4 5 2 0 1 7
46 บ้านแหลมแท่น 1 1 1 3 10 14 8 4 32
47 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 1 1 3 4 9 10 7 23
48 บ้านตาลดำ 1 1 0 2 7 2 6 1 15
49 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1 1 0 2 4 4 1 0 9
50 วัดเฉลิมลาภ 1 1 0 2 4 3 5 2 12
51 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 0 1 2 5 2 6 3 13
52 จิ้นฮั้ว 1 0 1 2 4 9 8 7 21
53 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 1 2 2 3 0 2 5
54 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 0 0 1 9 9 4 6 22
55 ประภัสสรวิทยา 1 0 0 1 8 7 6 9 21
56 วัดศรีพโลทัย 1 0 0 1 8 5 6 0 19
57 บ้านช่องมะเฟือง 1 0 0 1 7 5 7 3 19
58 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 1 0 0 1 6 6 8 1 20
59 เมืองชลพิทยา 1 0 0 1 6 4 4 1 14
60 สุตา 1 0 0 1 6 2 4 0 12
61 กาญจนะวิทยา 1 0 0 1 5 7 3 1 15
62 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 0 0 1 5 6 2 3 13
63 บ้านเขาแรต 1 0 0 1 4 6 4 2 14
64 นาป่ามโนรถ 1 0 0 1 3 10 3 4 16
65 สมคิดจิตต์วิทยา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 3 2 5 16 13 5 0 34
67 วอนนภาศัพท์ 0 3 2 5 7 9 3 3 19
68 วัดผาสุการาม 0 3 0 3 8 8 4 3 20
69 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 0 2 5 7 14 11 6 6 31
70 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 0 2 3 5 14 13 4 5 31
71 เทศบาลคลองตำหรุ 0 2 1 3 6 8 8 0 22
72 ปรีชานุศาสน์ 0 1 5 6 10 7 1 3 18
73 วัดเขาไผ่ 0 1 3 4 12 5 4 5 21
74 วัฒนดรุณวิทย์ 0 1 1 2 12 6 2 3 20
75 วัดสำนักบก 0 1 1 2 7 12 5 3 24
76 จิรพลวิทยา 0 1 1 2 6 3 0 1 9
77 บ้านห้างสูง 0 1 1 2 4 4 8 1 16
78 เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 1 1 2 3 3 1 2 7
79 บ้านหัวโกรก 0 1 0 1 10 8 2 1 20
80 วัดนาเขื่อน 0 1 0 1 7 6 3 1 16
81 บ้านท่าจาม 0 1 0 1 7 5 10 1 22
82 ร่มไม้ 0 1 0 1 6 11 4 5 21
83 พงศ์สิริวิทยา 0 1 0 1 3 3 8 5 14
84 บ้านเกาะไม้แหลม 0 1 0 1 2 5 0 3 7
85 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 0 1 0 1 2 3 5 2 10
86 บ้านเขาดิน 0 1 0 1 0 3 0 2 3
87 เพชรพิทยาคม 0 0 2 2 8 7 8 2 23
88 บ้านโป่ง 0 0 2 2 7 4 1 1 12
89 บ้านไร่ไหหลำ 0 0 2 2 4 10 4 3 18
90 บ้านโสม 0 0 1 1 9 4 4 1 17
91 อนุบาลบูรณิจฉ์ 0 0 1 1 7 10 5 5 22
92 กล่อมปฐมวัย 0 0 1 1 7 2 7 0 16
93 เฮงฮั้ว 0 0 1 1 5 4 7 3 16
94 บ้านหนองปรือ 0 0 1 1 4 5 2 4 11
95 บ้านคลองสิบแปด 0 0 1 1 3 6 2 3 11
96 บ้านมาบกรูด 0 0 1 1 3 5 2 1 10
97 บ้านห้วยมะระ 0 0 1 1 3 2 3 1 8
98 บ้านหนองไผ่แก้ว 0 0 1 1 2 8 5 1 15
99 บ้านห้วยสาลิกา 0 0 1 1 2 8 3 2 13
100 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 2 2 3 7 7
101 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 9 10 11 7 30
102 วัดบางเป้ง 0 0 0 0 7 11 7 0 25
103 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 7 9 2 2 18
104 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 5 3 1 3 9
105 วัดเตาปูน 0 0 0 0 4 6 3 3 13
106 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 4 5 13 2 22
107 วัดอรุณรังษี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
108 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 3 2 4 4 9
109 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 2 11 7 3 20
110 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 7 11 8 20
111 ศุทธรัตน์ 0 0 0 0 2 4 6 6 12
112 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
113 เจริญสุขวิทยา 0 0 0 0 1 9 8 5 18
114 เกษมวิทย์ 0 0 0 0 1 5 1 1 7
115 สุขุมวิทยา 0 0 0 0 1 3 6 0 10
116 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 1 3 2 2 6
117 เทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 0 0 0 0 1 3 2 0 6
118 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
119 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 1 2 1 4 4
120 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0 0 1 1 3 0 5
121 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 0 0 0 0 0 5 5 0 10
124 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 0 4 4 3 8
125 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 0 0 0 3 0 2 3
126 อนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0 0 0 2 6 2 8
127 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 0 0 2 3 2
รวม 227 195 159 581 1,099 893 595 430 2,587