หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 39 69 49
2 011 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 9 20 15
3 012 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 32 56 39
4 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 87 194 128
5 026 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 42 25
6 032 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 39 79 57
7 033 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 15 39 20
8 035 โรงเรียนบ้านชากนา 8 17 14
9 036 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 23 55 39
10 034 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 22 44 35
11 037 โรงเรียนบ้านตาลดำ 16 30 25
12 038 โรงเรียนบ้านท่าจาม 23 38 31
13 040 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 4 7 4
14 041 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 13 24 18
15 043 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 36 94 57
16 042 โรงเรียนบ้านป่าแดง 33 81 59
17 045 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 13 29 22
18 046 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 22 45 36
19 048 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 25 38 34
20 047 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 28 53 43
21 050 โรงเรียนบ้านวังตะโก 8 8 8
22 051 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 69 156 103
23 054 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 26 43 33
24 055 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 31 54 44
25 056 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 36 71 53
26 057 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 24 66 43
27 058 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 16 27 17
28 059 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 20 59 31
29 060 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 16 28 26
30 053 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 43 83 66
31 062 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 35 65 53
32 061 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 16 39 20
33 063 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 10 20 16
34 069 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 21 41 34
35 064 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 57 99 76
36 066 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 11 23 18
37 065 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 3 5 4
38 067 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 32 16
39 068 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 16 42 25
40 070 โรงเรียนบ้านห้างสูง 17 36 27
41 028 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 10 17 14
42 030 โรงเรียนบ้านเขาดิน 5 11 5
43 031 โรงเรียนบ้านเขาแรต 17 38 28
44 039 โรงเรียนบ้านเนินโมก 13 29 16
45 071 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 37 87 53
46 044 โรงเรียนบ้านโป่ง 13 41 27
47 052 โรงเรียนบ้านโสม 18 39 29
48 049 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 21 42 33
49 077 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 24 52 36
50 083 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 22 42 32
51 087 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 6 14 6
52 089 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 50 98 73
53 090 โรงเรียนวัดตาลล้อม 13 23 16
54 092 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 120 273 180
55 093 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 16 40 25
56 094 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 19 35 28
57 095 โรงเรียนวัดบางเป้ง 25 54 40
58 096 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 58 156 100
59 097 โรงเรียนวัดผาสุการาม 23 49 34
60 098 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 43 91 64
61 099 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 28 41 35
62 100 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 19 39 31
63 101 โรงเรียนวัดสำนักบก 31 56 45
64 103 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 5 7 5
65 104 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 33 61 43
66 105 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 8 16 12
67 106 โรงเรียนวัดหนองยาง 47 79 64
68 108 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 10 21 16
69 086 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 26 67 45
70 088 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 14 36 22
71 091 โรงเรียนวัดเตาปูน 17 46 29
72 102 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 8 15 10
73 107 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 14 28 15
74 122 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 78 203 125
75 126 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 25 47 35
76 129 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 36 68 53
77 133 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 37 87 49
78 134 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 21 43 34
79 135 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 10 13 13
80 136 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 31 82 51
81 137 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 65 175 87
82 141 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 37 76 55
83 001 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 19 52 35
84 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี 0 0 0
85 003 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 17 43 28
86 004 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 32 55 36
87 005 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 0 0 0
88 008 โรงเรียนจิรพลวิทยา 10 23 16
89 007 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 29 69 43
90 014 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 22 46 26
91 024 โรงเรียนธรรมวาที 48 101 74
92 025 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
93 027 โรงเรียนนาราวิทย์ 0 0 0
94 072 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
95 073 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 34 79 59
96 074 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 32 58 33
97 075 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 22 32 27
98 076 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 38 24
99 078 โรงเรียนพิทยรังสี 34 87 37
100 082 โรงเรียนร่มไม้ 26 40 35
101 084 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 23 57 34
102 109 โรงเรียนวุฒิวิทยา 39 72 58
103 110 โรงเรียนศุทธรัตน์ 18 28 26
104 111 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 28 49 28
105 112 โรงเรียนสถาพรพิทยา 22 47 34
106 113 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 3 11 7
107 116 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 18 30 24
108 117 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 18 35 27
109 118 โรงเรียนสุขุมวิทยา 11 21 17
110 119 โรงเรียนสุตา 14 42 31
111 120 โรงเรียนสุอารีวิทยา 0 0 0
112 123 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
113 127 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 28 50 41
114 124 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
115 125 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
116 128 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 6 4
117 130 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 11 18 15
118 132 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
119 138 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 5 10 7
120 139 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
121 140 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
122 006 โรงเรียนเกษมวิทย์ 8 22 18
123 009 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 25 53 26
124 079 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 28 75 34
125 080 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 29 50 33
126 081 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 15 36 28
127 142 โรงเรียนเฮงฮั้ว 19 38 30
128 121 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 37 62 47
129 029 โรงเรียนบ้านเขาซก 8 17 13
130 085 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0
131 131 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 53 144 74
132 015 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 29 88 49
133 016 โรงเรียนเทศบาล2(ตะวันออก) 0 0 0
134 017 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 22 41 36
135 018 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0
136 019 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 6 13 8
137 020 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 42 83 56
138 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 10 20 14
139 022 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 10 31 19
140 023 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 44 70 59
141 114 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 7 7 7
142 115 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 15 23 19
143 144 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 6 4
รวม 3139 6666 4576
11242

ติดต่อผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ s.bancha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]