หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 78 59 75.64% 11 14.1% 5 6.41% 3 3.85% 78
2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 120 52 44.44% 33 28.21% 16 13.68% 16 13.68% 117
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 87 44 51.76% 19 22.35% 13 15.29% 9 10.59% 85
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 53 37 69.81% 6 11.32% 4 7.55% 6 11.32% 53
5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 69 30 44.12% 17 25% 9 13.24% 12 17.65% 68
6 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 65 28 43.08% 19 29.23% 7 10.77% 11 16.92% 65
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 57 27 50% 16 29.63% 7 12.96% 4 7.41% 54
8 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง 42 22 52.38% 8 19.05% 5 11.9% 7 16.67% 42
9 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 44 19 44.19% 12 27.91% 7 16.28% 5 11.63% 43
10 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 36 19 54.29% 6 17.14% 3 8.57% 7 20% 35
11 โรงเรียนธรรมวาที 48 18 40% 16 35.56% 5 11.11% 6 13.33% 45
12 โรงเรียนวัดหนองยาง 47 18 38.3% 9 19.15% 7 14.89% 13 27.66% 47
13 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 43 16 41.03% 17 43.59% 2 5.13% 4 10.26% 39
14 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 34 16 47.06% 13 38.24% 5 14.71% 0 0% 34
15 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 26 15 57.69% 9 34.62% 1 3.85% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 58 14 25% 23 41.07% 9 16.07% 10 17.86% 56
17 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 36 14 38.89% 13 36.11% 4 11.11% 5 13.89% 36
18 โรงเรียนบ้านป่าแดง 33 14 43.75% 12 37.5% 5 15.63% 1 3.13% 32
19 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 37 14 37.84% 11 29.73% 6 16.22% 6 16.22% 37
20 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 32 14 43.75% 6 18.75% 6 18.75% 6 18.75% 32
21 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 29 14 48.28% 3 10.34% 6 20.69% 6 20.69% 29
22 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 36 13 36.11% 13 36.11% 6 16.67% 4 11.11% 36
23 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 43 13 33.33% 10 25.64% 7 17.95% 9 23.08% 39
24 โรงเรียนวุฒิวิทยา 39 13 37.14% 8 22.86% 6 17.14% 8 22.86% 35
25 โรงเรียนพิทยรังสี 34 13 38.24% 7 20.59% 13 38.24% 1 2.94% 34
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 31 12 40% 10 33.33% 6 20% 2 6.67% 30
27 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 23 12 52.17% 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 23
28 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 26 12 46.15% 5 19.23% 4 15.38% 5 19.23% 26
29 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 22 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
30 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 50 11 22.45% 18 36.73% 9 18.37% 11 22.45% 49
31 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 39 11 28.95% 14 36.84% 9 23.68% 4 10.53% 38
32 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 39 11 30.56% 14 38.89% 6 16.67% 5 13.89% 36
33 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 31 11 35.48% 14 45.16% 5 16.13% 1 3.23% 31
34 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 22 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 37 10 27.78% 14 38.89% 8 22.22% 4 11.11% 36
36 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 37 10 28.57% 10 28.57% 8 22.86% 7 20% 35
37 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 35 10 28.57% 9 25.71% 8 22.86% 8 22.86% 35
38 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 21 10 47.62% 8 38.1% 2 9.52% 1 4.76% 21
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 25 10 40% 7 28% 3 12% 5 20% 25
40 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 22 10 47.62% 7 33.33% 1 4.76% 3 14.29% 21
41 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 28 10 35.71% 6 21.43% 3 10.71% 9 32.14% 28
42 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 25 10 40% 5 20% 2 8% 8 32% 25
43 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 28 9 33.33% 11 40.74% 7 25.93% 0 0% 27
44 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 37 9 24.32% 10 27.03% 11 29.73% 7 18.92% 37
45 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 29 9 32.14% 9 32.14% 4 14.29% 6 21.43% 28
46 โรงเรียนสถาพรพิทยา 22 9 40.91% 6 27.27% 5 22.73% 2 9.09% 22
47 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 20 9 50% 4 22.22% 5 27.78% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านโสม 18 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
49 โรงเรียนวัดผาสุการาม 23 8 34.78% 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 23
50 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 28 8 32% 7 28% 8 32% 2 8% 25
51 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 32 8 26.67% 7 23.33% 6 20% 9 30% 30
52 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 33 8 26.67% 6 20% 12 40% 4 13.33% 30
53 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 19 8 42.11% 5 26.32% 6 31.58% 0 0% 19
54 โรงเรียนวัดสำนักบก 31 7 25.93% 12 44.44% 5 18.52% 3 11.11% 27
55 โรงเรียนวัดบางเป้ง 25 7 28% 11 44% 7 28% 0 0% 25
56 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 28 7 25.93% 10 37.04% 5 18.52% 5 18.52% 27
57 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 22 7 31.82% 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 22
58 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 23 7 35% 9 45% 2 10% 2 10% 20
59 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 19 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
60 โรงเรียนบ้านท่าจาม 23 7 30.43% 5 21.74% 10 43.48% 1 4.35% 23
61 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 22 7 31.82% 5 22.73% 7 31.82% 3 13.64% 22
62 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 16 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
63 โรงเรียนบ้านโป่ง 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
64 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 19 7 43.75% 2 12.5% 7 43.75% 0 0% 16
65 โรงเรียนบ้านตาลดำ 16 7 43.75% 2 12.5% 6 37.5% 1 6.25% 16
66 โรงเรียนร่มไม้ 26 6 23.08% 11 42.31% 4 15.38% 5 19.23% 26
67 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 22 6 27.27% 8 36.36% 8 36.36% 0 0% 22
68 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 21 6 28.57% 6 28.57% 8 38.1% 1 4.76% 21
69 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
70 โรงเรียนจิรพลวิทยา 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
71 โรงเรียนสุตา 14 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
72 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 17 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
73 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 18 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
74 โรงเรียนเฮงฮั้ว 19 5 26.32% 4 21.05% 7 36.84% 3 15.79% 19
75 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
76 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 18 5 31.25% 2 12.5% 6 37.5% 3 18.75% 16
77 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนบ้านเขาซก 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 21 4 19.05% 10 47.62% 4 19.05% 3 14.29% 21
80 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 32 4 13.33% 9 30% 10 33.33% 7 23.33% 30
81 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 29 4 14.29% 9 32.14% 8 28.57% 7 25% 28
82 โรงเรียนบ้านเขาแรต 17 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
83 โรงเรียนวัดเตาปูน 17 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
84 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 24 4 16.67% 5 20.83% 13 54.17% 2 8.33% 24
85 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 16 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
86 โรงเรียนบ้านห้างสูง 17 4 23.53% 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 17
87 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
88 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 14 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 14
89 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านชากนา 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 10 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 3 15% 10 50% 3 15% 4 20% 20
93 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 15 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
94 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 13 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
95 โรงเรียนบ้านเนินโมก 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
96 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 3 15.79% 3 15.79% 8 42.11% 5 26.32% 19
97 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 16 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
99 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 11 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 24 2 8.7% 11 47.83% 7 30.43% 3 13.04% 23
102 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 16 2 12.5% 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 16
103 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 16 2 13.33% 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 15
104 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 28 2 7.14% 7 25% 11 39.29% 8 28.57% 28
105 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 10 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
106 โรงเรียนศุทธรัตน์ 18 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
107 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 15 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
108 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
109 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 14 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
110 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 8 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
111 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 25 1 4.35% 9 39.13% 8 34.78% 5 21.74% 23
113 โรงเรียนเกษมวิทย์ 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
114 โรงเรียนสุขุมวิทยา 11 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 10 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
116 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
117 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนบ้านวังตะโก 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
119 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 10 0 0% 5 50% 5 50% 0 0% 10
123 โรงเรียนวัดตาลล้อม 13 0 0% 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 11
124 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 8 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านเขาดิน 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
126 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 11 0 0% 2 20% 6 60% 2 20% 10
127 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบเขตพื้นที่ s.bancha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]