การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ข้อกำหนดทั่วไป (ปรับปรุง 30.08.59)  (ควรอ่านทำความเข้าใจ)

ดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน (Score Sheet) 

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

หุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์บังคับมือ 

โครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.1-ม.6)

ที่มา : Click ที่นีี่

Admin Jessada

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07:47 น.